Bestemmingsplan Recreatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 9 juli 2013 ingestemd met ontwerp van het bestemmingsplan ‘Recreatie’.
Het plangebied is gelegen ten westen van de kern van Hellevoetsluis. Ten zuidwesten ligt het Haringvliet. Het plangebied wordt in het noorden door de Dammenweg (N57) begrensd. De provinciale Amnesty Internationallaan en de Heliushaven begrenzen het plangebied in het oosten. Het gemeentelijk deel van de Haringvliet behoort tot het plangebied en vormt de zuidelijke grens.

- Bestemmingsplan
- Plankaart 1
- Plankaart 2

- Plankaart 3
- Uitspraak Raad van State