Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2020 heeft besloten het bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” ((NL.IMRO.0530.BPNieuweVesting3‐VG01) gewijzigd vast te stellen. Op deze pagina vindt u informatie over dit besluit, de bestemmingsplanstukken en het vervolgproces.

  • Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3
  • Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3
  • Ondertekend raadsbesluit bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3
  • Planverbeelding Nieuwe vesting fase 3