Bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Den Bonsen Hoek raadplegen.

U kunt hieronder het geldende bestemmingsplan en de bijbehorende documenten downloaden.

- Bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

- Raadsbesluit

- Plankaart 1

- Plankaart 2

Kijk voor de gedigitaliseerde versie van alle bestemmingsplannen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/