Bestemmingsplan De Struyten

Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Struyten raadplegen.

- Toelichting bestemmingsplan Struytse Hoeck

- Voorschriften bestemmingsplan Struytse Hoeck

- Raadsbesluit

- Plankaart 1

- Plankaart 2

- Plankaart 3 

 

Kijk voor de gedigitaliseerde versie van alle bestemmingsplannen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/