Bestemmingsplannen

Overzicht actuele bestemmingsplannen.

 • Bestemmingsplan buitengebied

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan buitengebied raadplegen.

 • Bestemmingsplan Nieuwenhoorn

  Bekijk hier de documenten behorend bij het bestemmingsplan Nieuwenhoorn.

 • Bestemmingsplan Ravense Hoek

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Ravense Hoek bekijken.

 • Bestemmingsplan Centrum

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Centrum raadplegen.

 • Bestemmingsplan De Kooistee

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Kooistee raadplegen.

 • Bestemmingsplan Nieuw Helvoet

  Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit ligt vanaf 11 oktober 2018 tot en met 21 november 2018 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.

 • Bestemmingsplan De Vesting

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Vesting raadplegen.

 • Bestemmingsplan Heliushaven

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Heliushaven raadplegen.

 • Bestemmingsplan Hellevoet

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Hellevoet raadplegen.

 • Bestemmingsplan Noordelijke Randweg

  Hier kunt u de documenten behorend bij de Noordelijke Randweg raadplegen.

 • Vastgesteld Bestemmingsplan Medisch Centrum Hellevoetsluis

  04 februari 2020

  Het college van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken het volgende bekend. Het bestemmingsplan ‘Medisch centrum Hellevoetsluis’ is door de gemeenteraad van Hellevoetsluis op 23 januari 2020 vastgesteld.

 • Bestemmingsplan Noordwest

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Noordwest raadplegen.

 • Bestemmingsplan De Struyten

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan De Struyten raadplegen.

 • Bestemmingsplan Bedrijven

  Hier kunt u de documenten behorend bij het bestemmingsplan Bedrijven raadplegen.

 • Bestemmingsplan Den Bonsen Hoek

  Bekijk hier het huidige bestemmingsplan, het (nieuwe) voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan Den Bonsen Hoek.

 • Bestemmingsplan Disco

 • Bestemmingsplan Molshoek

 • Bestemmingsplan project Duinhoek

 • Bestemmingsplan Recreatie

  Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 9 juli 2013 ingestemd met ontwerp van het bestemmingsplan ‘Recreatie’.
  Het plangebied is gelegen ten westen van de kern van Hellevoetsluis. Ten zuidwesten ligt het Haringvliet. Het plangebied wordt in het noorden door de Dammenweg (N57) begrensd. De provinciale Amnesty Internationallaan en de Heliushaven begrenzen het plangebied in het oosten. Het gemeentelijk deel van de Haringvliet behoort tot het plangebied en vormt de zuidelijke grens.

 • Bestemmingsplan Ikkerseweg

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Ikkerseweg 2’ (NL.IMRO.0530.BPManege2017-vg01) gewijzigd vast te stellen.

 • Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwe vesting fase 3

  16 maart 2020

  Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2020 heeft besloten het bestemmingsplan “Nieuwe vesting fase 3” ((NL.IMRO.0530.BPNieuweVesting3‐VG01) gewijzigd vast te stellen. Op deze pagina vindt u informatie over dit besluit, de bestemmingsplanstukken en het vervolgproces.