Bestemmingsplannen

Hier kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen. De gemeente Hellevoetsluis publiceert de bestemmingsplannen digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk de bestemmingsplannen van Hellevoetsluis

U kunt een papieren exemplaar van diverse plannen bekijken op het gemeentehuis bij het Klantcontactcentrum. U moet daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0181. 

De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast. Daarin staat wat de bestemming van een bepaald stuk grond is, bijvoorbeeld woningbouw, kantoren, industrie, recreatie of horeca. In het plan staan ook de regels die bij de verschillende bestemmingen horen. De regels geven aan wat binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. In de toelichting wordt de verantwoording afgelegd over de gemaakte keuzes van het plan, de resultaten van eventuele onderzoeken en inspraak van de bevolking en overleg met de wettelijke instanties zoals bijvoorbeeld de provincie worden hier vermeld en de verschillende bestemmingen worden uitgelegd.

In een bestemmingsplan vindt u:

 • de kenmerken van een wijk of gebied
 • de plannen die er voor de wijk of het gebied zijn
 • een landkaart
 • regels over de bebouwing, bijvoorbeeld:
  • de soort bebouwing die toegestaan is
  • de manier waarop gebouwd mag worden
  • de maximale hoogte en breedte van gebouwen
  • voor welk doel de grond gebruikt mag worden

Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

Kosten