Afwijken van een bestemmingsplan

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Vraag dan aan de gemeente of u mag afwijken van het bestemmingsplan.

Dit geldt ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een schoorsteen, balkon of erker. Controleer ook het bestemmingsplan als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. U vraagt de afwijking van het bestemmingsplan tegelijkertijd aan met de omgevingsvergunning voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Dit doet u bij het Omgevingsloket Online (OLO).

Afwijking bestemmingsplan aanvragen

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

  • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): bijvoorbeeld als u tijdens het bouwproject een woonkeet nodig heeft. Daarna moet u de toestand in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
  • Binnenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
  • Buitenplanse afwijking: als u kiest voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. 
  • Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

Wijst de gemeente uw verzoek af? Dan kunt u nog vragen of de gemeente het bestemmingsplan wil wijzigen. 

Bestemmingsplan wijzigen

Mag u van de gemeente niet afwijken van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Past uw voorstel binnen het beleid of de regels van het bestemmingsplan? Dan zal de gemeente eerder bereid zijn om mee te werken. Het verzoek tot wijziging moet u schriftelijk indienen bij de gemeente. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. 

Bij uw verzoek voor het wijzigen van een bestemmingsplan moet u de volgende gegevens aanleveren:

  • een aanvraag voor een vergunning voor het bouwen, als die nodig is
  • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving 
  • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving na de uitvoering van uw plan

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.