Ruimtelijke plannen

Door het maken van ruimtelijke plannen legt de overheid vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Nederland. De gemeente legt het ruimtelijk beleid van Hellevoetsluis vast in de structuurvisie en bestemmingsplannen.