Windmolens

Langs de Haringvlietdam, aan de kant van het Haringvliet, komen twee nieuwe windmolens. Hier wordt momenteel een plan voor ontwikkeld en onderzoek naar gedaan door het bedrijf E-Connection.

Twee nieuwe windturbines

Aan de Noordzeekant van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe, grotere windturbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. E-Connection, het bedrijf dat ook de huidige windturbines exploiteert is daarvoor de plannen aan het uitwerken. Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd. Het streven was oorspronkelijk om alle noodzakelijke procedures dit jaar af te ronden. Het college van B&W heeft echter besloten om de bestemmingsplanprocedure voor de windturbines aan de Haringvlietdam uit te stellen. De reden daarvoor is de uitspraak die de Raad van State onlangs deed over het bestemmingsplan voor een windpark bij Delfzijl. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor andere windtrajecten, waaronder de windturbines bij de Haringvlietdam. Het college wil dit eerst uitgezocht hebben. Daarom schuift de planning voor de bestemmingsplanprocedure voor deze windturbines op. Zodra de nieuwe planning bekend is, wordt deze hier vermeld.

Waarom nieuwe windmolens? 

Hellevoetsluis moet op haar grondgebied windmolens plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW (megawatt). Daarover zijn enkele jaren geleden afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. De locatie aan de Haringvlietdam staat ook al enige tijd vast. Er waren tot enkele jaren geleden meerdere locaties in beeld. Er is toen door de gemeente gekozen voor de locatie die op het meeste draagvlak kon rekenen, en dat is de locatie aan de Haringvlietdam. Oorspronkelijk was het de bedoeling om drie windmolens te plaatsen, dat worden er nu twee. De reden daarvoor is dat één van drie nieuwe windturbines geplaatst zou worden op een plek waar de 'blokkendam' ligt die is gebruikt bij het aanleggen van de Haringvlietdam. Maar dat is niet mogelijk. Er is onderzocht of twee windturbines ook ongeveer dezelfde hoeveelheid energie kunnen opleveren als de afgesproken drie turbines en dat blijkt mogelijk te zijn. 

De omgeving betrekken 

E-Connection wil de ondernemers in de omgeving van het windpark en mensen die in de omgeving wonen goed informeren over het traject. Er vinden al geruime tijd gesprekken plaats met de recreatieve ondernemers die bij het Quackstrand actief zijn. In februari zijn er drie online bijeenkomsten geweest voor mensen en ondernemers uit de omgeving. In maart zal ook een bijeenkomst worden georganiseerd waar alle overige belangstellenden welkom zijn.

Bestemmingsplan en vergunning

Voor de nieuwe windturbines is een bestemmingsplanwijziging nodig. De planning was oorspronkelijk dat alle noodzakelijke procedures in 2021 werden afgerond. Het college van B&W heeft echter besloten om de bestemmingsplanprocedure voor de windturbines aan de Haringvlietdam uit te stellen. De reden daarvoor is de uitspraak die de Raad van State onlangs deed over het bestemmingsplan voor een windpark bij Delfzijl. Het is nog niet duidelijk wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor andere windtrajecten, waaronder de windturbines bij de Haringvlietdam. Het college wil dit eerst uitgezocht hebben. Daarom schuift de planning voor de bestemmingsplanprocedure voor deze windturbines op. 
De uitspraak van de Raad van State in de zaak van het windpark Delfzijl bepaalt dat voor onderdelen een uitgebreide milieubeoordeling moet worden gemaakt. Dat betekent dat overheden de normen voor geluid, slagschaduw en externe veiligheid die in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan, niet mogen gebruiken totdat deze milieubeoordeling is gemaakt. Het Rijk moet deze milieubeoordeling laten maken. 
Op dit moment is nog niet duidelijk wat deze uitspraak van de Raad van State betekent voor het Hellevoetse windproject. De bedoeling was oorspronkelijk om rond deze tijd een eerste concept (voorontwerp) bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het college heeft echter besloten dat uit te stellen tot er meer duidelijkheid is. Daarbij is de gemeente ook afhankelijk van hoe de Rijksoverheid en provincie Zuid-Holland op de uitspraak reageren. Wethouder Peter Schop: “We hebben als gemeente de taak om alle belangen af te wegen. Aan de ene kant is er het belang van duurzame energie. We hebben als gemeente ingestemd met een opgave voor windenergie. Daar willen we aan voldoen om zo onze bijdrage te leveren. Maar we hebben ook de zorg voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Dat belang weegt zwaar en we willen hier heel zorgvuldig mee omgaan. Daarom willen we eerst zorgvuldig onderzoeken wat de uitspraak van de Raad van State betekent voor de te plaatsen windturbines aan de Haringvlietdam. Dat betekent dat er vertraging optreedt, maar dat kan in dit geval niet anders.” Zodra een nieuwe planning bekend is, volgt daarover meer informatie.
 

Relevante documenten

Documenten die te maken hebben met de keuze voor de huidige locatie (t/m 2018)

Communicatie en informatie (2019-2021)

Huidige traject (onderzoeken en procedures)

Heeft u moeite met het lezen van de documenten? Neemt u dan contact op met de gemeente Hellevoetsluis.