Ontwikkeling Stadsdorp 3223

Gemeente Hellevoetsluis en partners ontwikkelen in de wijk Nieuw-Helvoet een nieuwe buurt: Stadsdorp 3223. Een unieke buurt met nieuwbouwwoningen, een sportcomplex, zwembad en Kindcentrum in het hart van Hellevoetsluis. Bekijk hier de ontwikkelingen.

Bestemmingsplan geactualiseerd

Het college van de gemeente Hellevoetsluis heeft in haar vergadering van 17 april 2018 ingestemd met het ‘ontwerpbestemmingplan Nieuw-Helvoet’. Onder dit bestemmingsplan valt ook de ontwikkellocatie Sportlaan en omgeving. Lees voor meer informatie de brief aan bewoners met informatie over het bestemmingsplan (pdf, 76 kB).

Zwembad/Sportcomplex

Op de oude terreinen van 'Vermaat' komt een nieuw sportcentrum met meerdere zwembaden, een sporthal en fitnessruimte. Sportcentrum ‘De Eendraght’ wordt vervangen door een nieuw multifunctioneel sportcentrum, Dit sportcentrum voldoet aan alle kwaliteitseisen en maatschappelijke wensen van deze tijd. De verwachte oplevering is in 2020.

Cordeel Nederland BV ontwerpt en bouwt het sportcentrum. Samen met zwembadspecialisten (Cordeel, Slangen + Koenis Architecten en Van Dorp Installatietechniek) maken zij een duurzaam functioneel gebouw dat goed te exploiteren is. Door de slimme en open inrichting kunnen alle bezoekers straks snel hun weg vinden. De vormgeving en materialen van het gebouw passen bij de rijke industriële en maritieme geschiedenis van Hellevoetsluis. Het lokale waterlandschap zal straks ook in het recreatiebad terug te zien zijn.

Masterplan

In de Gebiedsvisie Sportlaan en omgeving staat waar de gemeente grote stedelijke voorzieningen, zoals het Integraal Kind Centrum (IKC), een nieuw zwembad/sportcomplex en woningbouw een plaats wil geven. Inwoners en de gemeenteraad hebben aangegeven wat ze daarbij belangrijk vinden. Bij de verdere ontwikkeling van het gebied kijken we goed naar de doorstroming van het verkeer en verkeersveiligheid. Vooral voor fietsers. Er moet voldoende water en groen in het gebied komen. En er moet een goede verdeling zijn tussen koop- en huurwoningen. De verschillende bouwprojecten in het plangebied moeten goed bij elkaar passen. De projecten gaan niet allemaal tegelijk van start, maar zullen in fases worden uitgevoerd. Er ontstaat een nieuwe buurt die herkenbaar is en waarin het prettig wonen is. Meer informatie vindt u in het Masterplan Sportlaan e.o. (pdf, 37,4 MB)

Gebiedsvisie

In de gebiedsvisie gaat het om de nieuwe inrichting van drie plaatsen: 

  • het terrein Vermaat. Op dit terrein komen voorzieningen (IKC en sportcomplex) en woningen.
  • een deel van het terrein van Helvoet en Lekkerkerk 
  • de plek waar nu de Eendraght staat en de twee scholen aan de Schoolslag

Meer informatie

Kunt u een pdf-bestand op deze pagina niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

Artist impression van het nieuwe sportcomplex met 4 beelden. 1. een atletiekbaan, 2. een fitnessruimte, 3. een zwembad, 4. een open gebouw met veel ramen. Je kunt door de glazen wanden tot ver door het gebouw kijken.