Vraag & Antwoordlijsten

In de afgelopen periode zijn veel vragen gesteld die te maken hebben met de gebiedsvisie. Hieronder vindt u de vraag- en antwoordlijsten. Belangrijk: Op donderdag 21 maart, heeft het college van B&W ingestemd met de gebiedsvisie. De conceptvisie die eerder is gepresenteerd, is nog op een aantal punten aangepast. Op basis van de aanpassingen in de gebiedsvisie, zullen we ook aanstaande week (de week van 25 maart) alle vraag- en antwoordlijsten nog nalopen en waar nodig aanpassen. Deze worden dan op de website aangepast.