Concept visualisaties zonneveld en ontsluitingsweg vrachtverkeer Farm Frites

Er zijn visualisaties gemaakt, om te laten zien hoe het zonneveld en het voorkeurstracé van de weg er vanaf verschillende punten uitziet. Op deze pagina kunt u de link vinden naar deze (concept) beelden.

Belangrijk:
De visualisaties die u via onderstaande link kunt raadplegen, zijn gebaseerd op een concept-indeling van het zonneveld en de weg. Naar aanleiding van de laatste bijeenkomst met bewoners van de Molendijk van 19 februari, is er gewerkt aan een aangepaste indeling van het zonneveld, waarbij de velden aan de fabriekszijde van de Noordse Molenweg verder weg komen te liggen van de woningen die daar liggen. De aangepaste visualisaties vindt u via onderstaande link. Enkele fouten (o.a. afmeting vrachtwagens, boomgaard) wordt nog aangepast.

Voor wat betreft de weg: De inpassing en exacte ligging van de weg wordt na besluitvorming over de gebiedsvisie nader uitgewerkt, in overleg met betrokkenen.

Ook nadat de visualisaties zijn aangepast, betreft het nog steeds een concept. De gebiedsvisie, inclusief het zonneveld en de weg, moet namelijk nog besproken worden door het college van B&W en de gemeenteraad. Er is nog geen besluit over genomen

Klik hier om de voorlopige visualisaties te zien van het zonneveld.