Verslag en vragenlijst van bijeenkomst 4 maart (met omwonenden voorkeurstracé patatweg)

Op maandag 4 maart 2019 is er een avond georganiseerd over het voorkeurstracé van de patatweg, voor direct omwonenden van het tracé. Van de avond is een verslag gemaakt. Ook zijn er veel vragen gesteld. Hieronder vindt u de link naar het verslag en naar de lijst met vragen en antwoorden.