Plan van aanpak onderzoek alternatieven vrachtverkeer Farm Frites

Op deze pagina vindt u het plan van aanpak voor het onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites. Dit gebeurt via de methode van een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), waarbij alle aspecten van een variant worden beoordeeld volgens een vaststaande methode.

https://www.gemhellevoetsluis.nl/applicatie/formhelv.nsf/4eac10e309002f8dc12578f7004669e7/27f495a35bc6a793c12586ce003c7de2/$FILE/Plan%20van%20aanpak%20MKBA%20Hellevoetsluis%20Concept%20120521.pdf