Informatiebijeenkomst MKBA 10 november 2021

Op 10 november 2021 heeft een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het onderzoek naar alternatieven voor de huidige ontsluiting van het vrachtverkeer van Farm Frites.

Tijdens deze avond is onder andere uitleg gegeven over het traject, over de manier waarop met klankbordgroepen gewerkt wordt, en over wat een maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) is. 

Klik hier om de presentatie van de informatieavond te bekijken.

Klik hier voor het verslag van de informatieavond en de beantwoording van de gestelde vragen.