Evaluatie communicatietraject gebiedsvisie

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost heeft de gemeenteraad gevraagd om het communicatie- en participatietraject te evalueren. Dit is gedaan door bureau Citisens. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit onderzoek en de rapportage.

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost heeft de gemeenteraad gevraagd om het communicatie- en participatietraject te evalueren. Het college heeft vervolgens onderzoeksbureau Citisens opdracht gegeven deze evaluatie uit te voeren. Het gebiedsvisieproces betrof een ingrijpend traject met veel gevoeligheden, waarbij sprake was van veel maatschappelijke belangstelling en weerstand in de omgeving. Het doel van de evaluatie was toekomstgericht: terugblikken op dit traject, en lessen trekken over de interactie met stakeholders bij ruimtelijke thema’s in de toekomst.
Citisens heeft gesproken met organisaties, inwoners, belangengroepen, en met medewerkers en wethouders die betrokken waren bij het project. Ook is gesproken met een afvaardiging vanuit de gemeenteraad. Het onderzoeksrapport bevat conclusies en aanbevelingen en adviezen voor de toekomst. 

U kunt het onderzoeksrapport van Citisens als pdf-document downloaden en lezen. Het onderzoeksrapport is ook besproken door het college van B&W. U kunt het college-advies, waarin ook staat hoe de gemeente wil omgaan met de aanbevelingen ook lezen. 

Klik hier om het evaluatierapport te lezen

Klik hier om het college-advies te lezen