Enquête over gebiedsvisie

Tot en met 5 december 2018 konden inwoners een enquête invullen om inbreng te geven voor de gebiedsvisie. Hier vindt u de rapportage van deze enquête.

De gemeente Hellevoetsluis laat in samenwerking met Farm Frites een gebiedsvisie ontwikkelen voor het zuidoostelijke deel van de gemeente, tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn. Een enquête was één van de middelen om een brede groep bewoners te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

De respondenten van de enquête hebben antwoorden gegeven op vragen over een vijftal onderwerpen die in de gebiedsvisie aan de orde komen:
1. Aanleiding en doel van de gebiedsvisie.
2. Het zonneveld dat Farm Frites wil aanleggen voor de verduurzaming van de eigen energievoorziening.
3. Het plan voor de aanleg van een ontsluitingsweg in het gebied Hellevoetsluis Zuidoost.
4. De aanleg van de woonwijk Akkerranden bij Oudenhoorn.
5. Kansen voor landschap en recreatie in Hellevoetsluis Zuidoost.

Er is een onderzoeksrapportage gemaakt, die u als pdf-document kunt downloaden. Klik hier om de onderzoeksrapportage te lezen.