Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vastgesteld.
Op deze pagina vindt u informatie die te maken heeft met deze gebiedsvisie en met de onderwerpen die hieronder vallen. Klik op de titels hieronder om de onderliggende pagina's te openen.

 • Omgevingsvergunning zonneveld Farm Frites verleend

  09 december 2019

  Op 22 oktober heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning 'Zonneveld Farm Frites' behandeld en besloten deze te verlenen

 • Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost (pdf-document)

  pdf, 4MB

  In de bijlage vindt u het definitieve document van de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost, zoals deze op 18 april is vastgesteld door de gemeenteraad van Hellevoetsluis. Klik op de titel om de bijlage te downloaden als pdf-document.

 • Gemeenteraad stelt gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vast

  De gemeenteraad van Hellevoetsluis stelde op 18 april de gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost vast. De visie, met daarin ontwikkelingen zoals een zonneveld en een nieuwe weg voor het vrachtverkeer van Farm Frites, leidde tot de nodige discussie in de raad. Een unaniem besluit was het dan ook niet om de gebiedsvisie vast te stellen.

 • Concept visualisaties zonneveld en ontsluitingsweg vrachtverkeer Farm Frites

  Er zijn visualisaties gemaakt, om te laten zien hoe het zonneveld en het voorkeurstracé van de weg er vanaf verschillende punten uitziet. Op deze pagina kunt u de link vinden naar deze (concept) beelden.

 • Verslaglegging

  Hier vindt u links naar verslagen van bewonersbijeenkomsten die te maken hebben met de gebiedsvisie.

 • Vraag & Antwoordlijsten

  In de afgelopen periode zijn veel vragen gesteld die te maken hebben met de gebiedsvisie. Hieronder vindt u de vraag- en antwoordlijsten. Belangrijk: Op donderdag 21 maart, heeft het college van B&W ingestemd met de gebiedsvisie. De conceptvisie die eerder is gepresenteerd, is nog op een aantal punten aangepast. Op basis van de aanpassingen in de gebiedsvisie, zullen we ook aanstaande week (de week van 25 maart) alle vraag- en antwoordlijsten nog nalopen en waar nodig aanpassen. Deze worden dan op de website aangepast.

 • Enquête over gebiedsvisie

  Tot en met 5 december 2018 konden inwoners een enquête invullen om inbreng te geven voor de gebiedsvisie. Hier vindt u de rapportage van deze enquête.

 • Vervolgproces na vaststelling gebiedsvisie

  Op deze pagina leest u over het vervolgproces na vaststelling van de gebiedsvisie

 • Visie Ruimte en Mobiliteit Provinicie Zuid-Holland

  Op deze pagina vindt u informatie over het beleid van de provincie voor (o.a.) zonnevelden.