Onderzoek toekomst Citta Romana

Gemeente Hellevoetsluis en provincie Zuid-Holland laten onderzoeken of vakantiepark Città Romana een andere invulling kan krijgen. Het park heeft aangegeven dat het met de huidige bedrijfsvoering in de toekomst niet meer financieel rendabel is.

Onderzoek

Begin 2020 hebben provincie Zuid-Holland, gemeente Hellevoetsluis en de vereniging van eigenaren Città Romana een intentieovereenkomst ondertekend om een andere invulling van het park te verkennen. Gemeente Hellevoetsluis en provincie Zuid-Holland laten door bureau ZKA leisure consultants onderzoeken of Città Romana toeristisch-recreatief kan blijven. En welke mogelijkheden er zijn voor een andere invulling van het park. Daarvoor is een onderzoek ‘Koersverkenning toekomstbestendigheid Città Romana’ gestart.

ZKA onderzoekt drie mogelijke toekomstscenario’s voor het vakantiepark Città Romana. Ze letten daarbij op de gevolgen voor:

 • de bebouwing en de omgeving (fysiek)
 • investeringen die nodig zijn (financieel) 
 • welke aanpassingen er nodig zijn van beleidskaders en regelingen (juridisch)

Ook brengt ZKA op hoofdlijnen het effect voor Hellevoetsluis en de regio in beeld. Ze letten ZKA let daarbij op de problemen en de mogelijke toekomstscenario’s op het gebied van:

 • Toerisme en recreatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Zorg/welzijn
 • Veiligheid 

Deelnemers

Aan het onderzoek doen mee:

 • Verschillende belangen- en brancheorganisaties op het gebied van:
  • Toerisme & recreatie
  • Zorg en welzijn
  • Wonen 
 • Gemeenten in de buurt
 • Vakantieparken en campings in Hellevoetsluis

Eerste uitkomsten onderzoek

Met input van diverse partners heeft het bureau ZKA Leisure Consultants de afgelopen maanden onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van Città Romana. Inmiddels zijn de eerste uitkomsten van het onderzoek bekend en zijn drie mogelijke toekomstscenario’s voor het vakantiepark Città Romana omschreven. Tijdens enkele bijeenkomsten, waaronder een stakeholdersbijeenkomst, worden de uitkomsten van het onderzoek en de toekomstscenario’s gepresenteerd. De datum voor deze stakeholdersbijeenkomst wordt binnenkort op de website bekendgemaakt. Ook wordt aan de diverse partners en omwonenden gevraagd om eventuele aandachtspunten en/of aanvullende inzichten die van belang kunnen zijn voor de afronding van het onderzoek. Het onderzoek wordt naar verwachting in mei 2021 afgerond.

Bijlagen

Kunt u een pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.