Onderzoek toekomst Citta Romana

Gemeente Hellevoetsluis en provincie Zuid-Holland laten onderzoeken of vakantiepark Città Romana een andere invulling kan krijgen. Het park heeft aangegeven dat het met de huidige bedrijfsvoering in de toekomst niet meer financieel rendabel is.

Onderzoek

Begin 2020 hebben provincie Zuid-Holland, gemeente Hellevoetsluis en de vereniging van eigenaren Città Romana een intentieovereenkomst ondertekend om een andere invulling van het park te verkennen. Gemeente Hellevoetsluis en provincie Zuid-Holland laten door bureau ZKA leisure consultants onderzoeken of Città Romana toeristisch-recreatief kan blijven. En welke mogelijkheden er zijn voor een andere invulling van het park. Daarvoor is een onderzoek ‘Koersverkenning toekomstbestendigheid Città Romana’ gestart.

ZKA onderzoekt drie mogelijke toekomstscenario’s voor het vakantiepark Città Romana. Ze letten daarbij op de gevolgen voor:

 • de bebouwing en de omgeving (fysiek)
 • investeringen die nodig zijn (financieel) 
 • welke aanpassingen er nodig zijn van beleidskaders en regelingen (juridisch)

Ook brengt ZKA op hoofdlijnen het effect voor Hellevoetsluis en de regio in beeld. Ze letten ZKA let daarbij op de problemen en de mogelijke toekomstscenario’s op het gebied van:

 • Toerisme en recreatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Zorg/welzijn
 • Veiligheid 

Deelnemers en planning

Aan het onderzoek doen mee:

 • Verschillende belangen- en brancheorganisaties op het gebied van:
  • Toerisme & recreatie
  • Zorg en welzijn
  • Wonen 
 • Gemeenten in de buurt
 • Vakantieparken en campings in Hellevoetsluis

Mensen die in de omgeving van Città Romana wonen worden ook betrokken bij het traject. Zij hebben in november 2020 een eerste brief met informatie ontvangen. In de loop van januari 2021 gaat de gemeente hen verder informeren. De voorlopige resultaten van het onderzoek zijn er waarschijnlijk in januari of februari 2021.

Bijlagen

Kunt u een pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.