Gebiedsontwikkeling Boomgaard

Boomgaard is al enige tijd in beeld als het nieuwe (grote) uitbreidingsgebied voor met name de functie wonen in Hellevoetsluis. Eerder is de planontwikkeling gestopt als gevolg van een veranderende markt en mindere economische perspectieven. De planontwikkeling bevindt zich nu in de haalbaarheidsfase. In april 2015 is door het college ingestemd met een formele doorstart van het project. De raad is hierover op 30 april 2015 geïnformeerd. 
In de periode tussen augustus 2014 en april 2015 hebben alle marktpartijen in interactieve sessies met de gemeente gesproken over de doorstart. Los van individuele grondposities, is bedacht onder welke voorwaarden de woningbouwontwikkeling in het landschap gerealiseerd kan worden. Dit heeft geleid tot een document waarin 19 thema’s zijn beschreven. Alle grondeigenaren zijn akkoord met deze thema’s en hebben zich dus gecommitteerd aan de inhoud van dit document. Dit vormt de opmaat voor een formele doorstart van het project.
In 2017 wordt er gewerkt aan het landschapsplan, het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan voor Boomgaard. Het is de bedoeling dat eind 2017 al deze plannen zowel inhoudelijk als procedureel vastgesteld zijn, zodat de in 2018 daadwerkelijk een fysieke start gemaakt kan worden met Boomgaard. Vanzelfsprekend zult u op de hoogte worden gehouden van de voortgang van dit project. Na het vaststellen van alle plannen, zal er eerst bouwrijp worden gemaakt en direct daarna kunnen de eerste woningen in verkoop. Bij een succesvolle verkoop kunnen naar verwachting eind 2018/begin 2019 de eerste heipalen van de woningen de grond in.
 
Impressie Boomgaard
 
Impressie Boomgaard