Gebiedsontwikkeling Boomgaard

Boomgaard is al enige tijd in beeld als het nieuwe (grote) uitbreidingsgebied voor met name de functie wonen in Hellevoetsluis. De planontwikkeling bevindt zich nu in de haalbaarheidsfase.

Inmiddels is in concept de gebiedsvisie voor Boomgaard gereed. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de overeenkomst tussen de ontwikkelende partijen en de gemeente voor de ontwikkeling van Boomgaard. Het (voorontwerp)bestemmingsplan wordt nu uitgewerkt, om medio 2020 ter inzage te leggen.

Start bouw is gepland medio 2021.
 
Op deze webpagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van dit project.
 
 
Impressie Boomgaard
 
Impressie Boomgaard