Gebiedsontwikkeling Boomgaard

Al jarenlang wil de gemeente een nieuwe woonwijk ontwikkelen aan de noordwestzijde van Hellevoetsluis: De Boomgaard. De wijk De Boomgaard wordt in fasen ontwikkeld. De eerste fase bevat 360 woningen.

Kaartje boomgaardHet gebied langs de Parnassialaan, ten noordwesten van de Rijksstraatweg is nu nog boomgaard en poldergebied. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen tot een ruim opgezette woonwijk waar landelijk wonen een belangrijk thema wordt. 
De wijk De Boomgaard wordt in fasen ontwikkeld. De eerste fase bevat 360 woningen. In fase 2 komen hier, als het aan de gemeente en GEM de Boomgaard ligt, nog 432 woningen bij. Voor deze twee fases hebben de gemeente en GEM De Boomgaard een overeenkomst gesloten. Over fase 2 moet de gemeente echter nog afspraken maken met de provincie en regiogemeenten. 

kaartje met fasering project Boomgaard 1 en 2Landelijk wonen

De uitstraling van de wijk De Boomgaard wordt ‘landelijk wonen’. Dat betekent dat de wijk ruim van opzet wordt, met veel groen en bomen. GEM De Boomgaard heeft een ontwikkelingsvisie gemaakt die in grote lijnen laat zien wat landelijk wonen betekent voor het gebied. Deze visie geeft richting aan de plannen die in de komende periode verder worden uitgewerkt, voor de eerste 360 woningen. Voor deze eerste fase wordt een bestemmingsplan gemaakt. Klik hier om de Ontwikkelingsvisie te bekijken.

De omgeving betrekken

GEM De Boomgaard werkt in de komende periode, op basis van de ontwikkelingsvisie, aan een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. De omgeving wordt hierover geïnformeerd en betrokken via een website (www.deboomgaardhellevoetsluis.nl), brieven, een enquête en een inloop- of online bijeenkomst.
De formele bestemmingsplanprocedure start waarschijnlijk rond de jaarwisseling, gevolgd door een besluit hierover door de gemeenteraad. De start van de bouw zal op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden. 

Klik hier voor de website van GEM de Boomgaard.