Gebiedsontwikkeling Boomgaard

Al jarenlang wil de gemeente een nieuwe woonwijk ontwikkelen aan de noordwestzijde van Hellevoetsluis: De Boomgaard.

Kaartje boomgaardHet gebied langs de Parnassialaan, ten noordwesten van de Rijksstraatweg is nu nog boomgaard en poldergebied. Hier komt een woonwijk: De Boomgaard. 
 

kaartje met fasering project Boomgaard 1 en 2Plan van zomer 2021

In de zomer van 2021 werd bekend dat er in eerste instantie 360 woningen gebouwd zouden worden in De Boomgaard. Voor die fase zou een bestemmingsplan gemaakt worden. Hier waren ook afspraken over met de provincie en andere gemeenten. Daarna zou de wijk kunnen doorgroeien naar 800 woningen en misschien nog meer, maar daar moesten nog afspraken over worden gemaakt. We hebben ook verteld dat we een ruim opgezette, landelijke wijk wilden maken. met veel groen en bomen. GEM De Boomgaard (ontwikkelaar) maakte een ontwikkelingsvisie  voor het gebied. Sinds die tijd zijn er nieuwe ontwikkelingen geweest. Hieronder leest u daar meer over. 

Wat is er veranderd?

Sinds afgelopen zomer heeft de gemeente verschillende keren gesproken met de provincie over het plan De Boomgaard, om afspraken te maken over de tweede fase van het project. De provincie maakte nadrukkelijk duidelijk dat we beide fasen van het project als één geheel moeten bekijken. Ook is gesproken over de grote woningnood en het tekort aan betaalbare woningen. Dat maakt dat er vanaf de 2e fase van het project veel meer sociale woningen gebouwd worden: minimaal 30%. Naast dat dit een wens van de gemeente is, is dit een eis van de provincie. De provincie wil net als de gemeente dat er meer woningen in het plangebied komen. Ook kwam aan bod dat het belangrijk is dat voorzieningen goed bereikbaar zijn. De gemeente onderzoekt momenteel samen met de projectontwikkelaar GEM De Boomgaard hoe we dit kunnen invullen en wat dit betekent voor het plan. 

Wat wordt er onderzocht?

GEM De Boomgaard en de gemeente zijn nog bezig uit te werken wat meer sociale, betaalbare woningen precies betekent voor hoe de wijk eruit komt te zien. We gaan er nu van uit dat we geen 800, maar ongeveer 1000 woningen gaan bouwen. Dat betekent ook dat nagedacht wordt over voorzieningen, zoals een basisschool en winkels. Wij onderzoeken of en hoe deze opgenomen kunnen worden in het plangebied. 

Om snel te kunnen starten, werken we eerst een plan uit voor fase 1, bestaande uit 360 woningen. Voordat er gebouwd kan worden, komt er eerst een bestemmingsplan voor deze fase. In een bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe de grond gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden. Ook bouwhoogten en natuur horen daarbij. GEM de Boomgaard, de projectontwikkelaar voor de nieuwe wijk, bereidt dit voor in overleg met de gemeente. We hebben bekeken of het mogelijk was om meteen voor het hele gebied een bestemmingsplan te maken, maar daar is nog te veel onderzoek en afstemming voor nodig. Daarom komt er eerst een bestemmingsplan voor de eerste 360 woningen. Het is de bedoeling om dit plan voor de zomer van 2023 als ontwerp klaar te hebben en ter inzage te leggen voor reacties. Begin 2023 organiseert GEM de Boomgaard een inloopavond over fase 1, om omwonenden en belangstellenden meer te laten zien over wat het plan inhoudt, en vragen te beantwoorden. Deze avond gaat zowel over het bestemmingsplan als over het stedenbouwkundig plan. Daarin is meer te zien van de toekomstige inrichting van De Boomgaard: waar komen de woningen, groen, water, parkeerplaatsen en speelgelegenheden. 

De planning is er op gericht dat de eerste woningen in 2024 gebouwd kunnen worden. 

 

Ga  naar website van GEM de Boomgaard