Bouwplan Veerhaven

Ten behoeve van het Veerhavengebied wordt een herontwikkeling voorbereid naar een woningbouwlocatie in combinatie met watersportgebonden bedrijvigheid.

Status: in voorbereiding

Ten behoeve van het Veerhavengebied is een herontwikkeling in gang gezet naar een woningbouwlocatie in combinatie met watersportgebonden bedrijvigheid.
Status: in uitvoering/in voorbereiding

Het herontwikkelingsplan Veerhaven bestaat uit de bouw van circa 100 woningen en circa +10.000 m2 aan watersportservice gerelateerde bedrijvigheid. Met dit bouwplan is een uitstekende balans bereikt tussen enerzijds een hoge stedenbouwkundige kwaliteit die in de Veerhaven past en een aantal woningen dat nodig is om het plan financieel haalbaar te maken.

In januari 2011 heeft het College van Burgemeester en wethouders het stedenbouwkundigplan definitief vastgesteld.
Het stedenbouwkundigplan kunt u hier raadplegen.

Op basis van het stedenbouwkundigplan heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het bestemmingsplan Kanaalzicht vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.  

Inmiddels is gestart met de bouwplannen ten behoeve van het watersportservicecentrum. De realisatie van de diverse bedrijfsloodsen is gepland in de periode 1e helft 2015 t/m 2019.
De geplande woningbouw maakt deel uit van de 2e fase. De gemeente werkt op dit moment aan een ontwikkelovereenkomst met een projectontwikkelaar. Aansluitend aan de ontwikkelovereenkomst wordt de planvorming opgepakt en de vergunningprocedures doorlopen. De onderhandelingen tussen gemeente en projectontwikkelaar duren langer dan verwacht.  Overeenstemming over de planvorming zal naar verwachting niet eerder dan eind 2019 bereikt zijn.

Afhankelijk van een spoedige overeenstemming over de planvorming, de voorverkoop van de woningen en een voorspoedig verloop van de te doorlopen procedures is een bouwstart op zijn vroegst na de zomervakantie van 2021 mogelijk.

Verwachte appartementen

Bent u geinteresseerd en wilt u geregistreerd worden als belangstellende dan kunt u uw gegevens mailen naar gemeente@hellevoetsluis.nl