Bouwplan Veerhaven

We gaan het Veerhavengebied opnieuw ontwikkelen. We maken er een woningbouwlocatie van met watersportgebonden bedrijvigheid.

Status: in uitvoering / in voorbereiding

In de Veerhaven bouwen we ongeveer 100 woningen. Ook maken we ruimte voor ongeveer 10.000 m2 bedrijvigheid voor watersportservice. Met dit bouwplan hebben we een goede balans gevonden tussen een hoge stedenbouwkundige kwaliteit die in de Veerhaven past en een aantal woningen dat nodig is om het plan financieel haalbaar te maken. In januari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundigplan (pdf, 46,6 MB) definitief vastgesteld.

Op basis van het stedenbouwkundigplan heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het bestemmingsplan Kanaalzicht (pdf, 46,6 MB) vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

De bouw van het watersportservicecentrum is op één loods na afgerond. Deze laatste loods zal naar verwachting in de 2e helft van 2021 worden gerealiseerd.

De geplande woningbouw hoort bij fase 2. Projectontwikkelaar BO Wonen uit Oud-Beijerland heeft een haalbaarheidsstudie gedaan. In fase 2 worden ongeveer 100 luxe woningen gebouwd op de kop van de Veerhaven bij de Koopvaardijkhaven en het Haringvliet. 80 van deze woningen zijn appartementen. De planstudie is eind september 2020 aan de gemeente aangeboden en in de afgelopen maanden beoordeeld. Op 23 februari 2021 heeft het college ingestemd met de planstudie. Vervolgens heeft het college de anterieure overeenkomst met BO Wonen vastgesteld ten behoeve van realisatie van het bouwplan. Het plan wordt nu in overleg met de ontwikkelaar nader uitgewerkt.
Onderstaand kunt u alvast een paar sfeerbeelden bekijken. Voor een compleet beeld van het  ontwerp bouwplan en meer informatie wordt u verwezen naar de website van de ontwikkelaar (www.veerhaven.nl). 

Via de website van de ontwikkelaar kunt zich aanmelden als belangstellende voor woningen. De gemeente heeft de contactgegevens van degenen die zich als belangstellende hebben aangemeld opgestuurd naar de projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar zal binnenkort met u contact opnemen. 
Vervolgprocedure:

De plannen worden nu verder uitgewerkt. De gemeente bereid een Uitwerkingsplan voor. Het bouwplan zal hierin worden omschreven en voor omwonenden ter inzage worden gelegd. Hierop kunnen inspraakreacties en in een latere fase zienswijzen worden ingediend. Na vaststelling van het Uitwerkingsplan kunnen de voor het bouwplan benodigde vergunningen worden verleend.

De voorlopige planning gaat ervan uit dat dat de verkoop van de woningen start na de zomervakantie van 2021 en dat met de bouw in februari/maart van 2022 kan worden begonnen.
 

PDF-bestanden

Kunt u een pdf-bestand op deze pagina niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef daarbij zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.

Artist impression VeerhavenVeerhaven

VeerhavenVeerhaven

VeerhavenVeerhaven