Bouwplan Veerhaven

Ten behoeve van het Veerhavengebied wordt een herontwikkeling voorbereid naar een woningbouwlocatie in combinatie met watersportgebonden bedrijvigheid.

Status: in uitvoering / in voorbereiding

Het herontwikkelingsplan Veerhaven bestaat uit de bouw van circa 100 woningen en circa +10.000 m2 aan watersportservice gerelateerde bedrijvigheid. Met dit bouwplan is een uitstekende balans bereikt tussen enerzijds een hoge stedenbouwkundige kwaliteit die in de Veerhaven past en een aantal woningen dat nodig is om het plan financieel haalbaar te maken. In januari 2011 heeft het College van Burgemeester en wethouders het stedenbouwkundigplan definitief vastgesteld. Het stedenbouwkundigplan kunt u hier raadplegen.

Op basis van het stedenbouwkundigplan heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het bestemmingsplan Kanaalzicht vastgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.  

Inmiddels is gestart met de bouwplannen ten behoeve van het watersportservicecentrum. De realisatie van de diverse bedrijfsloodsen zijn gepland in de periode 1e helft 2015 t/m 2021. 

De geplande woningbouw maakt deel uit van de 2e fase. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie van projectontwikkelaar BO Wonen uit Oud-Beijerland, dat uiterlijk eind september 2020 aan de gemeente wordt aangeboden. Het betreft de ontwikkeling van ongeveer 100 luxe woningen (waarvan ca 80 appartementen) op de kop van de Veerhaven nabij de Koopvaardijhaven en het Haringvliet. Na een positieve beoordeling van de haalbaarheidsstudie zal een vervolgovereenkomst met de projectontwikkelaar worden gesloten. Aansluitend hieraan wordt de planvorming verder opgepakt en de vergunningprocedures doorlopen. De voorlopige planning gaat ervan uit dat dat de verkoop van de woningen start in het voorjaar 2021 en dat met de bouw in het najaar van 2021 kan worden begonnen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u geregistreerd worden als belangstellende dan kunt u uw gegevens mailen naar gemeente@hellevoetsluis.nl

Penschets Veerhaven