Bouwplan Veerhaven

We gaan het Veerhavengebied opnieuw ontwikkelen. We maken er een woningbouwlocatie van met watersportgebonden bedrijvigheid.

Status: in uitvoering / in voorbereiding

In de Veerhaven bouwen we ongeveer 100 woningen. Ook maken we ruimte voor ongeveer 10.000 m2 bedrijvigheid voor watersportservice. Met dit bouwplan hebben we een goede balans gevonden tussen een hoge stedenbouwkundige kwaliteit die in de Veerhaven past en een aantal woningen dat nodig is om het plan financieel haalbaar te maken. In januari 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het stedenbouwkundigplan (pdf, 46,6 MB) definitief vastgesteld.

Op basis van het stedenbouwkundigplan heeft de gemeenteraad op 6 februari 2014 het bestemmingsplan Kanaalzicht (pdf, 46,6 MB) vastgesteld. Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk.

De bouw van het watersportservicecentrum is gestart. De verschillende bedrijfsloodsen worden in 2015 tot en met 2021 gebouwd. 

De geplande woningbouw hoort bij fase 2. Projectontwikkelaar BO Wonen uit Oud-Beijerland heeft een haalbaarheidsstudie gedaan. Deze studie is eind september 2020 aan de gemeente aangeboden. In fase 2 worden ongeveer 100 luxe woningen gebouwd op de kop van de Veerhaven bij de Koopvaardijkhaven en het Haringvliet. 80 van deze woningen zijn appartementen. Als de gemeente de haalbaarheidsstudie positief beoordeelt, sluiten we een vervolgovereenkomst met de projectontwikkelaar. Dan gaan we verder met het maken van plannen en worden de vergunningen geregeld. We verwachten dat de verkoop van de woningen start in het voorjaar 2021. In het najaar van 2021 kan de bouw beginnen.

Heeft u interesse in een woning in het Veerhavengebied en wilt u geregistreerd worden als belangstellende? Mail dan uw gegevens naar gemeente@hellevoetsluis.nl.

Penschets van het bouwplan Veerhaven. Een bovenaanzicht van de Veerhaven, waarop de geplande woningen zijn getekend.