Bouwplan Groote Dok Oost (Marinewerf)

Groote Dok Oost is een woningbouwproject op een prachtige locatie in de Vesting met circa 77 woningen. Status: Fase 1 afgerond, Fase 2 in voorbereiding.

Artist impression van bouwproject Groote Dok Oost. Links een rij woningen met witte gevels en grijze daken. Daarvoor tuinen met groen, een stoep, een weg en dan de kade. Aan de kade liggen meerdere zeilboten.

Groote Dok Oost is een woningbouwproject op een prachtige locatie in de Vesting met ongeveer 77 woningen. Fase 1 bestaat uit twee appartementenblokken met een rij grondgebonden woningen op een parkeergarage. Deze fase is al een paar jaar klaar. 
Het openbare gebied is heringericht als wandel- en museumboulevard. Langs de kade liggen drie museumschepen. 

Fase 2: Heren aan de Haven

In fase 2 ontwikkelen we 11 ruime en lichte woningen met vrij uitzicht op de haven van Hellevoetsluis. De uitstraling van de woningen weerspiegelt het robuuste karakter van de haven, maar dan met een moderne knipoog. Het beton dat veel gebruikt is in de haven, komt terug in de gevels van de woningen en in de muur om de diepe achtertuinen. De kleuren die worden gebruikt passen bij de omgeving en zorgen voor een afwisselend beeld. Meer informatie vindt u op de website van de ontwikkelaar.

Artist impression van fase 2. Een rij woningen met verschillende gevels aan de kade. De woningen zijn met verschillende kleuren stenen gemetseld. Aan de kade voor de woningen ligt een zeilschip.

Stand van zaken

In de eerste helft van 2020 starten we de planologische procedure voor dit project. Dan informeren we ook de omgeving over het bouwplan en hoe we de omgeving willen inrichten. Midden 2020 kan de uitvoering dan starten.