Bouwplan Groote Dok Oost (Marinewerf)

Groote Dok Oost is een woningbouwproject op een prachtige locatie in de Vesting met circa 77 woningen. Status: Fase 1 afgerond, Fase 2 in voorbereiding.

Groote Dok Oost

Groote Dok Oost is een woningbouwproject op een prachtige locatie in de Vesting met circa 77 woningen. Fase 1, bestaande uit twee appartementenblokken met een rij grondgebonden woningen op een parkeergarage is al weer een paar jaar afgerond. 
Het openbare gebied is heringericht als wandel- en museumboulevard. Langs de kade zijn een drietal museumschepen afgemeerd. 

 

 

 

Fase 2: Heren aan de Haven

Fase 2 betreft de ontwikkeling van 11 ruime en lichte woningen met vrij uitzicht op de haven van Hellevoetsluis. De uitstraling van de woningen weerspiegelt het robuuste karakter van de haven, maar dan met een moderne knipoog. Het veelvuldig gebruik van beton in de haven komt terug in de gevels van de woningen en in de muur die de diepe achtertuinen omarmt. Het kleurgebruik sluit aan bij de omgeving en zorgt voor een gevarieerd beeld. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van de ontwikkelaar: https://roosdomtijhuis.nl/aanbod/project/heren-aan-de-haven-te-hellevoetsluis.

1

Stand van zaken

Verwachting is dat in de 1e helft van 2020 de planologische procedure wordt opgestart om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ook zal dan de omgeving worden geïnformeerd over het bouwplan en de inrichting van de omgeving. Volgens de huidige planning is uitgangspunt dat medio 2020 wordt gestart met de uitvoering.