Bouwplan De Nieuwe Vesting (Molshoek)

Met de verplaatsing van autobandenfabriek Van den Ban naar Kickers Bloem zijn plannen ontwikkeld om het bedrijventerrein en volkstuinencomplex in de Molshoek te herontwikkelen als woningbouwlocatie 'De Nieuwe Vesting'.

Status: in uitvoering

Met de verplaatsing van autobandenfabriek Van den Ban naar Kickersbloem zijn plannen ontwikkeld om het bedrijventerrein en volkstuinencomplex in de Molshoek te herontwikkelen als woningbouwlocatie 'De Nieuwe Vesting'.

Status: in uitvoering

Het betreft het gebied gelegen tussen de Kanaalweg Oostzijde, Vlasakkerlaan, Dreef en Korenaar. In dit plan zullen circa 228 woningen worden gerealiseerd.

Ten behoeve van de realisatie van dit bouwplan is op basis van het stedenbouwkundigplan van juni 2011 het bestemmingsplan Molshoek vastgesteld. Er is gekozen het woningbouwplan gefaseerd in 6 bouwstromen uit te voeren. Met de 1e fase is gestart in 2012. Medio 2016 is gestart met fase 2. De laatste woningen in deze fase worden in het derde kwartaal van 2019 opgeleverd.

Fase 3

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie van de 3e fase (tussen de straat Molshoek en de Koedijk). Het college van B&W heeft op 16 juli  2019 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Nieuwe Vesting fase 3. Het betreft het mogelijk maken van de realisatie van maximaal 83 woningen, waarvan circa 46 appartementen en circa 37 grondgebonden woningen. Het ontwerp bestemmingsplan  heeft 6 weken (tot en met 4 september 2019) ter inzage gelegen. Eventuele ingekomen zienswijzen worden beantwoord en indien van toepassing verwerkt in het vastgesteld bestemmingsplan. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad vindt naar verwachting plaats in december 2019. Start verkoop wordt verwacht in januari (fase 3a) en mei (fase 3b). De realisatie is gepland in periode juli 2020 t/m oktober 2021 Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar de website van de ontwikkelaar: https://www.nieuwevesting.nl/
 

molshoek website 

Molshoek website 2