Bouwplan De Nieuwe Vesting (Molshoek)

Met de verplaatsing van autobandenfabriek Van den Ban naar Kickers Bloem zijn plannen ontwikkeld om het bedrijventerrein en volkstuinencomplex in de Molshoek te herontwikkelen als woningbouwlocatie 'De Nieuwe Vesting'.

Status: in uitvoering

Met de verplaatsing van autobandenfabriek Van den Ban naar Kickersbloem zijn plannen ontwikkeld om het bedrijventerrein en volkstuinencomplex in de Molshoek te herontwikkelen als woningbouwlocatie 'De Nieuwe Vesting'.

Status: in uitvoering

Het betreft het gebied gelegen tussen de Kanaalweg Oostzijde, Vlasakkerlaan, Dreef en Korenaar. In dit plan zullen circa 228 woningen worden gerealiseerd.

Ten behoeve van de realisatie van dit bouwplan is op basis van het stedenbouwkundigplan van juni 2011 het bestemmingsplan Molshoek vastgesteld. Er is gekozen het woningbouwplan gefaseerd in 6 bouwstromen uit te voeren. Met de 1e fase is gestart in 2012. Medio 2016 is gestart met fase 2. Fase 1 en 2 zijn gereed en opgeleverd.

Fase 3

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling en realisatie van de 3e fase (tussen de straat Molshoek en de Koedijk) gestart. Het bestemmingsplan hiervoor is reeds onherroepelijk vastgesteld. 
Tijdens het doorlopen van de bestemmingsprocedure voor fase 3 hebben gemeente en de projectontwikkelaar overeenstemming bereikt over een aanvullende ontwikkeling op deze locatie. Het betreft de herontwikkeling van de panden plaatselijk bekend Molshoek 12 / 14. Deze ontwikkeling heeft de naam “Nieuwe Vesting, fase 3c” gekregen. Voor fase 3c loopt momenteel een ruimtelijke procedure. Het woonprogramma voor fase 3a+b+c gaat  uit van maximaal 88 woningen, waarvan ca. 41 appartementen (fase 3a) en ca. 47 grondgebonden woningen (fase 3b+c). 
Start verkoop van fase 3a (41 appartementen) is gestart in oktober 2020. Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar de website van de ontwikkelaar: https://www.nieuwevesting.nl/

Molshoek