Bouwplan medisch centrum Herman Heijermansstraat 1

Op de locatie Herman Heijermansstraat 1 in Hellevoetsluis staat een voormalig post- en bestelkantoor. Het pand is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en komt in aanmerking voor herontwikkeling.

Status: in voorbereiding 

De gronden zijn aangekocht door een besloten vennootschap, dat bestaat uit twee huisartsenpraktijken, stichting Het van Weel Bethesda ziekenhuis, een verloskundige praktijk en een apotheek. Zij hebben het voornemen om een gezondheidscentrum te realiseren. Daarvoor moet het bestaande pand worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogeljik te maken moet het huidige bestemmingsplan voor deze locatie worden gewijzigd en wordt een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachrting zal het bestemmingsplan eind 2019 jaar aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Afhankelijk van de doorloop van de overige vereiste vergunningen, zal een bouwstart in de loop van 2020 plaatsvinden.