Bouwplan medisch centrum Herman Heijermansstraat 1

Op de locatie Herman Heijermansstraat 1 in Hellevoetsluis staat een voormalig post- en bestelkantoor. Het pand is al enige tijd niet meer als zodanig in gebruik en komt in aanmerking voor herontwikkeling.

Status: in uitvoering 

Op de locatie Herman Heijermansstraat 1, in Hellevoetsluis wordt een voormalig post- en bestelkantoor herontwikkeld naar een medisch centrum. De gronden zijn aangekocht door een besloten vennootschap, dat bestaat uit twee huisartsenpraktijken, stichting Het van Weel Bethesda Ziekenhuis, een verloskundige praktijk en een apotheek. Om de voorgenomen ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De vereiste vergunningen zijn inmiddels verleend en de bouw is in uitvoering. Oplevering is gepland medio 2021.

Medisch centrum