Bouwen en verbouwen

 • Actuele (bouw)projecten

  Hier vindt u een overzicht van de actuele projecten en de bijbehorende documenten.

 • Ruimtelijke plannen

  Door het maken van ruimtelijke plannen legt de overheid vast hoe wordt omgegaan met de ruimte in Nederland. De gemeente legt het ruimtelijk beleid van Hellevoetsluis vast in de structuurvisie en bestemmingsplannen.

 • Bouwplannen

  Op deze pagina vindt u een overzicht van alle bouwplannen van de gemeente Hellevoetsluis. Het kan gaan om gerealiseerde projecten, projecten in aanbouw en in voorbereiding, of toekomstige ontwikkelingen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? Doe een vergunningcheck om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

 • Welstand

  Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, vraagt u ook een welstandsadvies aan. Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen.

 • Kadaster

  Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen.

 • Formulier bouwtekeningen/bouwbescheiden

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente Hellevoetsluis, heeft u daarbij bouwtekeningen nodig. U moet tekeningen meesturen van de situatie zoals deze nu is en van de gewenste situatie. Als u geen bouwtekeningen heeft van uw woning, kunt u deze bij de gemeente opvragen.

 • Telefonisch spreekuur bouwen/verbouwen

  Heeft u nog vragen over het bouwen en/of verbouwen? U kunt dan gebruikmaken van ons telefonisch spreekuur op maandag t/m vrijdag, tussen 10.00 en 12.00 uur, via het telefoonnummer 14-0181.