Wijziging raadscyclus juni in verband met maatregelen coronavirus

De commissie WWR van 10 juni 2020, de commissie ZWO van 11 juni en de commissie AZM van 18 juni zijn komen te vervallen in verband met het coronavirus. Op 18 juni vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats. De vergadering zal plaatsvinden zonder publiek. Inspreken kan alleen schriftelijk. Indien u wilt inspreken dan kunt u uw spreektekst naar de griffie (griffier@hellevoetsluis.nl) toezenden. Uw spreektekst wordt vervolgens beschikbaar gesteld aan de raadsleden. De raadsvergaderingen van 25 juni en 9 juli vinden eveneens plaats zonder publiek.