Welke maatregelen gelden er voor het in binnenruimten rijden op paarden?

Omdat gebleken is dat de regels rondom het binnen rijden op paarden in maneges, pensions en vergelijkbare locaties (zogenaamde hippische accommodaties) niet voor iedereen duidelijk zijn, worden deze hieronder toegelicht.

De Rijksoverheid geeft aan dat in hippische accommodaties de binnenruimten gesloten zijn voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn, zo lang de algemene coronaregels worden nageleefd, wel voor publiek toegestaan. In het Protocol verantwoord sporten van NOC-NSF staat dat ‘hippische accommodaties aangepast open zijn voor het geven van noodzakelijke beweging van paarden in verband met het welzijn en de gezondheid van paarden’.

Er is door de Rijksoverheid geen maximum gesteld aan het aantal ruiters dat tegelijkertijd in een binnenruimte mag paardrijden. Dit is ook begrijpelijk, omdat de afmeting van de binnenruimte bepalend is voor het aantal personen dat op veilige afstand van elkaar kan blijven. 

Wij vertrouwen er op dat de beheerders van hippische accommodaties zorgvuldig omgaan met de maatregelen en ervoor zorgen dat ook andere aanwezigen zich hieraan houden. Ook als het gaat om het aantal ruiters dat tegelijkertijd in een binnenruimte paardrijdt.