Volgende stap in nieuwe impuls voor Ploegschaar

Het college van B en W vindt het belangrijk om ook een impuls te geven aan de buitenruimte bij de nieuwbouw van het buurtgebouw aan De Ploegschaar. Daarom vraagt het college de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor een buurtaanpak+.

Nieuw buurtgebouw en verbeteren van de buitenruimte

Begin dit jaar werd bekend dat de gemeente Hellevoetsluis het oude schoolgebouw aan De Ploegschaar wil gaan slopen. Dit besluit nam het college nadat zij de gebruikers van het gebouw daarover sprak. De partijen zijn het erover eens dat een nieuw buurtgebouw nodig is om de waardevolle activiteiten voor de buurt te behouden. Het college wil nog een stap verder gaan en ook de buitenruimte verbeteren om de leefbaarheid in de buurt te vergroten. Dit betekent dat er meer groen en openbare ruimte in de wijk komt. Het college kiest voor een buurtaanpak+ om de plannen verder vorm te geven. Om deze buurtaanpak+ mogelijk te kunnen maken vraagt het college van B en W aanvullende financiële middelen aan de gemeenteraad.

Wethouders Hans van der Velde en Peter Schop: “We vinden het belangrijk dat de nieuwe impuls past bij de wensen en behoeften van de buurtbewoners en de gebruikers van het gebouw. De buurtaanpak+ zorgt ervoor dat we dit plan samen kunnen vormgeven.”

Buurtbewoners denken mee

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel dan wordt het oude onderwijsgebouw naar verwachting begin volgend jaar gesloopt. Voorafgaand aan de sloop ontvangen omwonenden een informatiebrief over de werkzaamheden en over het verdere proces tot verbetering van de buurt. Buurtbewoners en andere belanghebbenden wordt gevraagd om mee te denken over herinrichting van het perceel van De Ploegschaar. Dit gaat zowel om wensen voor het nieuwe buurtgebouw als om wensen voor de buitenruimte. Er wordt gedacht aan meer groen, mogelijkheden voor sport en ontmoeting. Ook is er aandacht voor duurzaamheid. Zo wil het college onder andere dat het gebouw energiezuinig wordt en dat de buitenruimte zo ingericht wordt dat overtollig regenwater goed wordt afgevoerd. Buurtbewoners en belanghebbenden ontvangen begin volgend jaar een uitnodiging om mee te denken.

Uitgelicht