Uitvoering aanpassing Cultuurplein van start

Wat gaat er gebeuren?

Na een periode van ontwerp is de realisatie van het Cultuurplein, rondom het Cultuurhuis, Kerk en Affuitenloods, aan de orde. Dat betekent dat de huidige buitenruimte opnieuw wordt ingericht. Het zwarte plein gaat verdwijnen en de buitenruimte wordt ingericht tot een zogenaamde 'shared space'. Dat houdt in dat de auto te gast is en zich meer moet aanpassen aan voetgangers en fietsers. Daarbij worden ook de Opzoomerlaan en Affuitweg grondig  aangepakt.

Om de overlast voor de bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken, wordt de uitvoering in fasen uitgevoerd. Voor iedere fase worden bewoners, bedrijven en andere betrokkenen nader geïnformeerd over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de Vesting.

 

Planning en fasering

De planning van de fasering ziet er als volgt uit.

Fase 1
Affuitweg  Van 15 oktober tot 16 november 2018 Bereikbaarheid Affuitweg blijft geborgd
Fase 2
Opzoomerlaan (naast Cultuurhuis) Van 5 november tot 8 december 2018  Gebruik straat en parkeren niet mogelijk
Fase 3
Plein bij Cultuurhuis en Kerk  Van 19 november tot 22 december 2018  Toegang voor voetgangers mogelijk
Fase 4
Opzoomerlaan  Van 14 januari tot 8 maart 2019  Afgesloten voor alle verkeer*
Fase 5
Opzoomerlaan Van 25 februari tot 22 maart 2019  Afgesloten voor alle verkeer*


*) Omleidingen worden aangegeven,

 

Omleidingen en hinder

Om het werk te kunnen realiseren zullen er diverse werkzaamheden plaatsvinden. Dit moeten we vlot en veilig uitvoeren en dat gaat helaas niet zonder dat er hinder voor de omgeving plaatsvindt.  Het verkeer wordt regelmatig omgeleid en gevraagd wordt op andere plaatsen te parkeren. Wij zetten ons in om de hinder tot een minimum te beperken.

In januari tot en met maart 2019 is het niet mogelijk om met motorvoertuigen de Vesting in en uit te gaan via de Opzoomerlaan. Motorvoertuigen met een gewicht tot 3,5 ton en een doorrijhoogte tot 3,4 meter kunnen via de brug en de westzijde van de Vesting hun weg vervolgen. Voor voertuigen die niet over deze brug kunnen, zal het verkeer via de Kanaalweg westzijde afgewikkeld worden. Hiervoor wordt het  eenrichtingsverkeer van de Oostkade in die periode tijdelijk opgeheven en zullen we passeermogelijkheden creëren, zodat bevoorrading en dergelijke geborgd blijft.

 

Contact met het project

Heeft u vragen of wilt u wat melden? Dan kunt u contact opnemen met:
Van Doorn Geldermalsen BV, project Cultuurplein Hellevoetsluis
omgevingszaken@vandoorngeldermalsen.nl
Telefoon 0345-571141

 

Uitgelicht