Parkeeronderzoek rond winkelcentrum Struytse Hoeck

In de maand maart vindt er een parkeeronderzoek plaats bij winkelcentrum de Struytse Hoeck. Met herkenbaar rode hesjes uitgeruste parkeertellers van een onderzoeksbureau, onderzoeken dan de parkeerdruk en bezetting op de parkeerterreinen rondom de Struytse Hoeck.

De tellers doen dit zowel voor  het auto- als voor het fietsverkeer. Ook wordt de verkeersafwikkeling in het gebied meegenomen in het onderzoek.

Goed parkeren, nu en in de toekomst
Het onderzoek is een vervolg van de eerdere parkeertelling in december 2017. De resultaten van de twee tellingen samen, geven een goed beeld van hoe het parkeren rondom het winkelcentrum nu gaat. Hiermee kunnen ook voorspellingen worden gedaan over het parkeren in de toekomst, waarmee rekeningen gehouden kan worden in de plannen voor dit gebied.

Zo wordt voor het moderniseren winkelcentrum de komende periode een plan uitgewerkt Verbeterpunten zijn onder andere de entrees, de gevels van de winkels, de bestrating en de pleinen in het winkelgebied. Goed kunnen parkeren behoort ook tot de aantrekkingskracht van een winkelgebied.

Voor vragen naar gemeente
De parkeertellers hebben tijdens hun werkzaamheden geen tijd om vragen te beantwoorden van inwoners. Wanneer er vragen zijn over het onderzoek, wordt aan inwoners dan ook gevraagd om deze te stellen aan de gemeente via nummer 14 0181.

Uitgelicht