Onderzoek naar lood bij kinderspeelplaatsen afgerond

Kinderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om lood. In opdracht van de provincie Zuid-Holland, onderzocht DCMR Milieudienst Rijnmond daarom afgelopen half jaar, het blootstellingsrisico aan lood in de bodem van 266 kinderspeelplaatsen in het Rijnmondgebied. Het ging om kinderspeelplaatsen die liggen in gebieden met een grotere kans op een verhoogd loodgehalte.

Uit het onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit van de speelplaats in de Opzoomerlaan als matig is beoordeeld. Dit vraagt om maatregelen op termijn. De gemeente en de DCMR bekijken nu samen hoe de blootstelling aan lood in de grond hier verder kan worden verminderd. De maatregelen kunnen dan bijvoorbeeld tijdens regulier onderhoud of herinrichting worden doorgevoerd. Voor de andere onderzochte kinderspeelplaatsen in onze gemeente is het niet nodig om maatregelen te treffen. Mocht de gemeente in de toekomst binnen de gebieden met een grotere kans op verhoogd loodgehalte kinderspeelplaatsen willen herinrichten of vergroenen, zal de gemeente rekening houden met de eventuele kans op blootstelling aan lood in de bodem. Als het nodig is wordt er een bodemonderzoek uitgevoerd.

Lood in de bodem

De bodem in Zuid-Holland is een stuk schoner dan vroeger. Toch is de grond nog niet overal schoon. Door huishoudelijk en industrieel gebruik in het verleden komt lood op verschillende plekken voor in de bodem. Als kinderen op die grond spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het meeste risico. 
Blootstelling verminderen.

In het algemeen adviseert de GGD de volgende gebruiksadviezen te volgen waardoor de blootstelling aan lood wordt verminderd: 
•    Laat kinderen hun handen wassen na het buitenspelen.
•    Laat kinderen niet op onbedekte verontreinigde bodem (‘kale bodem’) spelen. Bedek de bodem in uw tuin met gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, het liefst waterdoorlatend, zorgen ook voor een goede bedekking.
•    Kies voor een zandbak met schoon zand.
•    Kweek groenten en fruit in plantenbakken met schone grond (potgrond of tuinaarde).
•    Was zelfgekweekte groenten en fruit grondig.
•    Was uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten.
•    Ga de inloop van grond in huis tegen door schoenen te vegen, of ze uit te doen bij het naar binnen lopen.
•    Stofzuig of dweil regelmatig uw huis.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de bodemonderzoeken naar lood? Neem dan contact op met het bodeminformatiepunt van de DCMR via info@dcmr.nl of telefonisch via (010) 246 8140 (tussen 10.00 en 12.00 uur). 
Heeft u vragen over lood en gezondheid? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond, Team Gezondheid en Milieu, via (010) 433 9894.

Uitgelicht