Ondertekening afvalwater akkoorden Voorne Putten

Gemeenten Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta: Nu uniforme afvalwaterakkoorden Voorne-Putten.

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben voortaan gelijke afspraken met waterschap Hollandse Delta voor hun afvalwaterwater. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne ondertekenden vandaag, 4 maart 2021, gezamenlijk ieder een akkoord met het waterschap over het aanleveren van afvalwater en de kostenverdeling van het transport er van.

Afvalwater is het gebruikte water dat geloosd wordt door woningen en bedrijven, soms aangevuld met overtollig regenwater. Gemiddeld spoelt iedere inwoner per dag zo’n 120 tot 130 liter vuil water weg. Dit afvalwater stroomt via rioolbuizen en rioolgemalen naar een van de vier waterzuiveringsinstallaties van Hollandse Delta op Voorne-Putten. Deze zijn te vinden in Heenvliet, Hellevoetsluis, Oostvoorne en Spijkenisse. Hier wordt het afvalwater gereinigd en wordt dan afgevoerd via de Oude Maas, het Kanaal door Voorne of het Hartelkanaal.

De gemeenten en het waterschap hebben in de akkoorden afspraken gemaakt over de kostenverdeling van de rioolgemalen en persleidingen, maar ook over de taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Het afvalwaterakkoord geldt voor onbepaalde tijd. Heemraad Stehouwer van waterschap Hollandse Delta: “In het akkoord staat hoeveel water het waterschap mag verwachten in de rioolwaterzuiveringen en hoe de gemeenten en waterschap de kosten verdelen. Daarbij geldt nu het principe van ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, de afspraken zijn nu gelijk voor alle vier de gemeenten,” legt hij uit.

Wethouder Van der Pol van Westvoorne is blij met de gemaakte afspraken: “Zo zorgen we samen met het waterschap voor een doelmatige verwerking en reiniging van het afvalwater op Voorne-Putten.” Wethouder Kooi van Brielle vult hem aan: “Op een veilige, verantwoorde en efficiënte manier.” Wethouder Schop van Hellevoetsluis sluit zich daar bij aan: “Hiermee bevestigen we nogmaals hoe belangrijk een goede samenwerking tussen het waterschap en de gemeenten is.” Wethouder Mijnans van Nissewaard voegt daar tenslotte aan toe: “Door deze gezamenlijke afspraken houden we de kosten beheersbaar en daar hebben alle inwoners van Voorne-Putten profijt van.”

In de werkgroep “samenwerken afvalwaterketen” is met de vier gemeenten en het waterschap hard gewerkt om het beleid rondom het afvalwater te harmoniseren. Sinds 2015 wordt er al zoveel mogelijk  samengewerkt en worden projecten gezamenlijk uitgevoerd. Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats tussen het waterschap en de gemeenten op Voorne-Putten.

Voorheen werden de verschillende taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van afvalwater van gemeenten en waterschappen geregeld in overeenkomsten zoals aansluitvergunningen, overstortvergunningen en exploitatieovereenkomsten. Eerder zijn er op landelijk niveau afspraken gemaakt om dit niet meer via vergunningen te regelen. In plaats daarvan is besloten afspraken vast te leggen in uniforme afvalwaterakkoorden, om zo een goed functioneren van de afvalwaterverwerking te waarborgen.

Ondertekening afvalwater akkoorden Voorne Putten