Loting standplaatsvergunningen gemeente Hellevoetsluis

Op 16 oktober 2018 heeft het college het Standplaatsen- en ventbeleid gemeente Hellevoetsluis 2018 vastgesteld. Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening met het overgangsbeleid van het standplaatsenbeleid, vastgesteld.

Inhoud

Het nieuwe standplaatsenbeleid en de wijziging van de APV zijn gepubliceerd en bekendgemaakt in het gemeenteblad (overheid.nl) van 19 december 2018 nr 273191. Het beleid en de wijziging van de APV zijn op 20 december 2018 in werking getreden.

Bekendmaking

Het college maakt bekend dat op 25 maart 2021 om 10.00 uur in het gemeentehuis van Hellevoetsluis de loting plaatsvindt van standplaatsvergunningen. Voor de volgende locaties en dagen/perioden vindt loting plaats. 

Vaste plaatsen:

Locatie Aantal standplaatsen / dagen
winkelcentrum Evertsenplein (voorzijde hek) Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag
winkelcentrum Jachthoorn (nabij grasveld) maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag
winkelcentrum Struytse Hoeck (Woordbouwerplein) maandagen, dinsdag, woensdagen, donderdag of vrijdag
winkelcentrum Forel (nabij sporthal)  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag
nabij de Vuurtoren in de Vesting maandag, dinsdag of woensdag

Tijdelijke plaatsen:

Locatie Aantal standplaatsen / perioden
Winkelcentrum Forel (oliebollen) 8 weken vanaf 5 november
de Timmerwerf (asfaltplateau aan de haven) (kerstbomen)  3 weken aansluitend aan 6 december

 

Indien u in aanmerking wilt komen voor een plek op een van deze locaties nodigen wij u uit het aanvraagformulier dat u op onze website (www.hellevoetsluis.nl) vindt, in te vullen. 
Op de website van de gemeente vindt u ook de notitie Standplaatsen- en ventbeleid gemeente Hellevoetsluis 2018. In de notitie treft u alle benodigde informatie over standplaatsen en venten aan.