Koninklijke onderscheiding voor acht Hellevoeters tijdens jaarlijkse lintjesregen

Donderdag 26 april ontvingen acht inwoners van Hellevoetsluis een Koninklijke onderscheiding in het kader van de algemene decoratieronde, oftewel de Lintjesregen. Burgemeester Milène Junius ontving deze inwoners in de raadzaal van het gemeentehuis om hen de versierselen behorende bij de onderscheiding op te spelden.

Mevrouw L. (Lenie) Brongers (1951)
Al in het begin van de jaren ’70 ging mevrouw Brongers als vrijwilliger aan de slag bij handbalvereniging Actief in Rotterdam. Hier vervulde zij verschillende functies in het bestuur, was trainster en zat in de jeugdcommissie. Vanaf 2014 is mevrouw Brongers vrijwilligster bij de Zonnebloem. Ze verzorgt verschillende activiteiten, bezoekt zieken, en is actief in de vakantieweek. Sinds 2015 zet mevrouw Brongers zich ook actief in voor het Rode Kruis, afdeling Voorne-Putten. Ze is chauffeuse en begeleidt rolstoelafhankelijke personen naar en van een activiteit. Bij het theater Twee Hondjes staat ze achter de bar tijdens voorstellingen. Mevrouw Brongers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw C.M. (Cilia) Meerman-van Benthem (1949)
Het vrijwilligerswerk van mevrouw Meerman begon al in 1968 toen ze bestuurslid van de studentenvereniging in Leiden werd. Na haar huwelijk en de komst van haar vier kinderen ging ze zich  inzetten voor het Christelijke onderwijs in deze omgeving. Eerst in het primair onderwijs en later het voortgezet onderwijs. Al vanaf de jaren negentig is mevrouw Meerman verbonden aan het Penta College. In al die jaren is ze actief geweest als lid en voorzitter van het curatorium van de school en van het overkoepelde curatorium van het college als geheel. Mevrouw Meerman is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw P.H. (Nel) Pille-Goedendorp (1960)
In 1998 begon mevrouw Pille met vrijwilligersactiviteiten voor de lampionnenoptocht in Hellevoetsluis. En meteen het jaar erna werd ze ook actief bij de Sinterklaas intocht.

In eerste instantie was ze ondersteunend maar de laatste jaren is zij de drijvende kracht te noemen achter deze activiteiten. De lampionoptocht vindt eenmaal per jaar plaats maar kent altijd een lange voorbereiding. Al vanaf 2007 is mevrouw Pille ook vrijwilliger bij de verpleeghuizen De Grootenhoek en de Rozenhoek. Ze bezoekt bewoners, doet boodschappen en helpt bij de bar- en keukenactiviteiten. Dit alles doet ze naast haar drukke baan. Mevrouw Pille is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Mevrouw D.J. (Dikkie)  Vaandrager-Kranenburg (1943)
Mevrouw Vaandrager is al sinds  2012 lid van het bestuur van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Oudenhoorn. Ze is ouderling en bij toerbeurt voorzitter. Mevrouw Vaandrager is ook bestuurslid van de Roemenië werkgroep van de Protestantse kerken van Oudenhoorn, Zuidland en Simonshaven. Sinds 2003 is ze daar penningmeester. Deze werkgroep faciliteert ondersteuning en uitwisseling met een Protestantse kerk in Brasov Roemenië. In 1995 brandde de rommelmarktschuur in Oudenhoorn af. De kerkenraad van Oudenhoorn nam het op zich om de schuur te herbouwen en zodoende raakte mevrouw Vaandrager ook hierbij betrokken. Sinds 1996, na de herbouw, werkt zij twee dagdelen in de week in de rommelmarktschuur, die eigenlijk meer een tweedehandswinkel is geworden. Op donderdagen om spullen te sorteren, op zaterdagen om te verkopen. Ook helpt zij actief mee tijdens de jaarlijkse Rommelmarkt aan de Ring in Oudenhoorn. Mevrouw Vaandrager is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer T. (Tjerk) Hazeveld (1965)
De heer Hazeveld is al sinds zijn 16e jaar actief bij de scouting. Eerst als leider bij de Welpen van de Willem de Zwijger groep in Delft. Niet lang daarna was hij medeoprichter van de Scouting Nautilus Delft. Vele uren heeft hij zich ingezet voor de scouting, waarbij hij verschillende functies vervulde. Meneer Hazeveld was trainer, zeilinstructeur, hoofdinstructeur en projectleider bij de invoering van CWO, het diploma systeem voor vrijwillige vaar opleidingen. Daarmee strekte zijn werkzaamheden zich landelijk uit en speelde hij een belangrijke rol in het komen tot een landelijk erkend diploma. Ook speelde hij een rol in het ontwikkelen en uitvoeren van de zogenaamde groepsontwikkeling binnen scouting Nederland.

Meneer Hazeveld bracht het jeugdzeilen naar Hellevoetsluis. En hij neemt deel aan een team Roparun en werd daar voorzitter van. De heer Hazeveld is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.S. (John) Huisman (1937)
Meneer Huisman kwam in 1980, toen hij met zijn u met zijn gezin in Hellevoetsluis kwam wonen, al vrij snel in contact met de katholieke kerk Antionius van Padua. Hier ging hij zich op vrijwillige basis inzetten voor de gemeenschap. Hij is jarenlang lector geweest. Tot een aantal jaren geleden verzorgde hij ook diensten in Zuidland en in verzorgingstehuis de Grootenhoek in Hellevoetsluis. Vanwege zijn hoge leeftijd en de zorg voor zijn vrouw moest hij helaas hiermee stoppen. Al meer dan twintig jaar is meneer Huisman mantelzorger voor zijn vrouw. Vanaf 2004 woont hij in Residence PC Hooft. Dit appartementencomplex heeft een grote tuin en al vanaf de oplevering verzorgt hij hier geheel belangeloos het tuinonderhoud. De heer Huisman is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer F. (Frans) Slavenburg (1932)
De heer Slavenburg trainde jarenlang de jeugdteams van de Schiedamse vereniging HBSS. Hij is vrijwel zijn hele leven actief geweest als scheidsrechter. En hij heeft altijd een passie gehad voor het uitdragen van de spelregels. Zo was hij de grote man achter de spelregelwedstrijden, die regelmatig door HBSS gewonnen werden. De heer Slavenburg heeft op een bijzondere manier invulling gegeven aan zijn lidmaatschap van de Schiedamse scheidsrechters Vereniging. Deze belangvereniging voor scheidsrechters is opgericht in oktober 1949 en in september 2015 na 66 jaar ontbonden. De heer Slavenburg is al die tijd lid geweest. Daarmee was hij een autoriteit te noemen op het scheidsrechters gebied. De heer Slavenburg is al lid van verdienste van de scheidsrechtersvereniging en heeft een Zilveren Speld van de KNVB.

De heer Slavenburg is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

De heer E.H. (Evert)  Taal (1947)
In 1982 werd de heer Taal voorzitter van de badmintonclub Meteoor in Hellevoetsluis. Hij zette zich in voor de wedstrijden, toernooien en pr en deed dit tot 1998. Vanaf 1994 – 2009 was hij zeer actief bij voetbalvereniging Vlotbrug. Eerst in de jeugdcommissie als voorzitter Jeugd, later als algemeen voorzitter van de vereniging. Toen de heer Taal wethouder werd, moest hij tot zijn spijt het voorzitterschap neerleggen. Actief was hij ook voor de Volksuniversiteit Hellevoetsluis. In eerste instantie belast met de PR: opstellen van teksten, nieuwsbrieven en programma samenstelling. Al snel werd hij penningmeester. Na zijn wethouderschap is hij weer op veel terreinen maatschappelijk actief geworden. Niet alleen politiek als raadslid. Hij keerde  terug in de bouwcommissie van de voetbalvereniging, wat zelfs leidde tot een prachtig nieuw clubgebouw.  Hij werd ook voorzitter van de kinderboerderij de Kerkestee. De heer Taal is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Lintjesregen

Uitgelicht