Inloopavond voor Gebiedsvisie Hellevoetsluis Zuidoost op 19 november

In de komende maanden wordt een gebiedsvisie opgesteld voor het zuidoostelijk deel van Hellevoetsluis (tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn). Er dienen zich meerdere ontwikkelingen aan, die de gemeente graag in één visie wil laten verwerken. Op maandag 19 november vindt een inloopavond plaats in het Droogdok Jan Blanken over deze gebiedsvisie.

De ontwikkelingen in Hellevoetsluis Zuidoost 

De ontwikkelingen die zich aandienen in Hellevoetsluis Zuidoost  hebben gezamenlijk impact op dit deel van Hellevoetsluis. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om samen met Farm Frites (initiatiefnemer van een aantal ontwikkelingen) en omwonenden te werken aan een gebiedsvisie. De gebiedsvisie wordt onder regie van de gemeente en Farm Frites opgesteld door de gespecialiseerde bedrijven Over Morgen en H+N+S. Het betreft een gezamenlijk initiatief omdat de ontwikkelingen met elkaar samenhangen. Op het kaartje bij dit bericht kunt u zien over welk gebied we het ongeveer hebben.

Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

Aanleg Zonneveld Farm Frites

Farm Frites wil een zonneveld aanleggen naast het bedrijf. Het gaat om maximaal 25 hectare aan zonnepanelen. De reden hiervoor is dat het bedrijf van de rijksoverheid de opdracht heeft gekregen om de eigen energievoorziening duurzaam te gaan regelen. Het plan hiervoor wil het bedrijf in overleg met mensen in de omgeving en in samenspraak met de gemeente opstellen.
Het plan voor de aanleg van een zonneveld draagt bij aan de afspraken die we met de andere gemeenten op Voorne-Putten in de ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten’ hebben gemaakt over duurzame energie. Daarin staat dat we voor 2021 gezamenlijk 50 hectare aan zonnevelden realiseren. 

Aanleg van de Patatweg

De gemeente en Farm Frites trekken gezamenlijk op om de ‘patatweg’ te realiseren. Het is een lang gekoesterde wens om het vrachtverkeer van Farm Frites om de woonwijken van Hellevoetsluis heen te leiden en zo de verkeersveiligheid van de inwoners te vergroten. De aanleg van de zogenaamde patatweg, die aansluit op de Ravenseweg, maakt dit mogelijk.

Ontwikkeling van het woningbouwplan Akkerranden

Een tijd lang was het onduidelijk of het woningbouwplan Akkerranden wel of niet uitgevoerd kon worden. Het lijkt erop dat we het plan inderdaad kunnen realiseren, wat belangrijk is voor de toekomst van Oudenhoorn. Naast de flinke uitbreiding van het aantal woningen, komt er ook meer variatie in het woningaanbod. Het plan heeft effect op het inwoneraantal van Oudenhoorn, maar is ook belangrijk met het oog op het behoud van voorzieningen in het dorp.

Inloopavond

De gemeente wil graag met inwoners van gedachten wisselen over de ontwikkelingen. Zo zoeken we samen naar de best mogelijke inpassing. We organiseren een inloopavond waarbij u van harte welkom bent. 

Datum  maandag 19 november 2018
Locatie  Droogdok Jan Blanken, Dokweg 5 in Hellevoetsluis
Tijdstip   inloop tussen 19.30 – 22.00 uur.  Let op: U kunt binnenlopen op een moment waarop het voor u uitkomt.

Om logistieke redenen is het voor ons prettig te weten hoeveel personen we deze avond kunnen verwachten. Als u van plan bent te komen, wilt u dit dan even laten weten via Kim Schijff via e-mailadres k.schijff@hellevoetsluis.nl of via telefoonnummer 14 0181.

Het beoogde besluitvormingsproces

De planning is erop gericht dat de gebiedsvisie in de laatste maanden van dit jaar gemaakt wordt, zodat de gemeenteraad in februari 2019 de gebiedsvisie kan vaststellen. Waar mogelijk verwerken we uw ideeën in de gebiedsvisie.

inloopavond

 

Uitgelicht