Hellevoetsluis komt tegemoet aan wens Nissewaard over financiële verrekening voor Oudenhoorn

De gemeente Hellevoetsluis garandeert Nissewaard dat er minimaal 8 miljoen euro betaald wordt voor de grenscorrectie met Oudenhoorn. Het maximumbedrag blijft de door de provincie voorlopig berekende 9,5 miljoen. Nissewaard vroeg Hellevoetsluis om snel duidelijkheid te geven over de vergoeding. In het belang van de inwoners van Oudenhoorn wil Hellevoetsluis deze duidelijkheid verschaffen.

Hellevoetsluis stelt zich op het standpunt dat de vergoeding die betaald wordt aan Nissewaard een reële vergoeding moet zijn, gebaseerd op getoetste feiten en cijfers. De provincie biedt die ruimte en wil beide gemeenten op korte termijn horen over het voorlopige bedrag. Pas daarna, in de loop van 2018, volgt er een definitief besluit over de verrekening. Dat traject duurt langer en vraagt om zorgvuldigheid. Provinciale Staten hebben echter al wel een definitief besluit genomen over de grenscorrectie per 1 januari 2018. Dit zijn dus twee aparte trajecten. Het financiële proces mag een soepele overgang van Oudenhoorn tot Hellevoetsluis niet in de weg staan, vindt de gemeente Hellevoetsluis. De gemeente wil dat de inwoners van Oudenhoorn zo min mogelijk hinder ondervinden van de grenscorrectie. Een snelle en volledige medewerking van de gemeente Nissewaard in de overdracht van gegevens is daarvoor absoluut noodzakelijk. Daarom komt Hellevoetsluis tegemoet aan de door Nissewaard gewenste duidelijkheid over de financiële verrekening. Met een bedrag dat in elk geval tussen de 8 en 9,5 miljoen ligt, kan wat Hellevoetsluis betreft voortvarend gewerkt worden aan de voorbereidingen op de grenscorrectie.

Uitgelicht