Gemeenteraad stelt nieuwe startersregeling vast in Hellevoetsluis

Hellevoetse inwoners die voor het eerst een huis kopen kunnen een starterslening aanvragen bij de gemeente.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 7 maart heeft de raad een besluit genomen over een nieuwe Startersregeling voor inwoners. Hierdoor kunnen Hellevoetse inwoners die voor het eerst een huis kopen  weer een starterslening aanvragen bij de gemeente. Deze lening van maximaal € 35.000,- kan starters net het steuntje in de rug geven dat zij nodig hebben om een huis te kopen.

De gemeenteraad stemde unaniem in met het voorstel om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor nieuwe startersleningen. Daarmee kunnen naar verwachting ongeveer 40 startersleningen verstrekt worden. De gemeenteraad drong wel nog bij het college van B&W aan om met een nieuw verzoek te komen zodra het budget leeg is. Waarop het college heeft aangegeven om al daarvoor (als het budget bijna op is) terug te komen bij de raad.

De gemeente Hellevoetsluis verstrekt al een aantal jaren startersleningen. Ook vorig jaar waren deze weer zo populair, dat het beschikbare budget al voor het einde van 2018 op was. Door de gestegen woningprijzen en het feit dat je nog slechts 100% van de taxatiewaarde van de woning aan hypotheekbedrag mag lenen, is het voor starters steeds moeilijker om een woning te kopen. De maximale hypotheek voor een woning, om in aanmerking te komen voor een starterslening, wordt de NHG-norm; dat is op dit moment € 290.000,-. Het maximale bedrag aan starterslening bedraagt € 35.000,-.

De gemeenteraad is blij met de nieuwe gemoderniseerde versie van de startersregeling en hoopt dat vele inwoners er gebruik van zullen maken. De gemeenteraad kon daarom unaniem instemmen met het voorstel.

Hoogste bestuursorgaan
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De 25 leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. Bijvoorbeeld over nieuwbouw, alle lokale belastingen, het groenonderhoud & groenvoorzieningen.

Gast van de raad
Heeft u belangstelling voor de gemeenteraad of een onderwerp wat binnenkort behandeld wordt, kom dan eens een raadsvergadering bijwonen. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Hellevoetsluis via tel. 14 0181.

Uitgelicht