Gemeenteraad Hellevoetsluis stemt in met begrotingswijziging

De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft op 5 maart ingestemd met een begrotingswijziging. Eind vorig jaar bleek dat de nieuwe plannen van het college door financiële tegenvallers niet door konden gaan. Met dit nieuwe raadsbesluit kan een deel van de plannen alsnog worden uitgevoerd en kan nieuw personeel worden aangenomen.

 

In de afgelopen maanden heeft het college gezocht naar financiële ruimte. Die is onder andere gevonden door inhuurkosten te beperken, door sommige plannen te schrappen en door de opbrengst van de Eneco-aandelen.  De plannen voor 2021 en verder worden later dit jaar opnieuw beoordeeld.  

De meerderheid van de raad stemde in met de gewijzigde begroting maar wil voortaan wel een maandelijkse financiële update van het college krijgen. Het college heeft dat toegezegd. Hellevoetsluis zal bij de rijksoverheid blijven aandringen op meer budget voor de taken die gemeenten de afgelopen jaren erbij hebben gekregen. Dat geldt ook voor de taken die er nog bij gaan komen,  bijvoorbeeld de Omgevingswet.

Wethouder Margriet den Brok: “Ik ben blij dat we door dit besluit plannen kunnen uitvoeren die belangrijk zijn voor onze inwoners. Daarnaast gaan we snel aan de slag met het werven van extra medewerkers. Dat is namelijk hard nodig voor een blijvend goede dienstverlening.”