Gemeente wil visie voor Zuidfront ontwikkelen

Het Zuidfront in de Vesting van Hellevoetsluis, pal aan het Haringvliet, hoort bij de mooiste plekken van Hellevoetsluis. Er zijn initiatiefnemers die interesse hebben om op deze unieke plek plannen te realiseren; een hotel met wellnesscentrum en een restaurant. Het college van B&W vindt het daar echter te vroeg voor. Eerst wil zij - samen met de omgeving en andere partijen - een visie ontwikkelen voor deze unieke locatie en bepalen welke ontwikkelingen op deze plek mogelijk en gewenst zijn.

Met de visie wil de gemeente inzicht krijgen in de kansen en mogelijkheden voor het Zuidfront en het Land van Paling. Daarbij wordt rekening gehouden met de bijzondere ligging van de locatie. Er zal in de visie aandacht zijn voor de cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde van het gebied. Wil iemand een plan uitvoeren op deze plek, dan kan op basis van de visie getoetst worden of het initiatief wenselijk, inpasbaar en haalbaar is. De gemeente wil allerlei partijen erbij betrekken, zoals omwonenden, ondernemers, en organisaties uit de recreatieve en landschappelijke sectoren. “We hebben het over een van de meest bijzondere plekken van Hellevoetsluis”, aldus wethouder Peter Schop. “Iedereen vindt daar wat van. Door samen na te denken over wat er kan en past op deze plek, bouwen we aan draagvlak voor mogelijke initiatieven.”

De voorbereidingen voor het opstellen van de visie zijn inmiddels gestart. De gemeenteraad wordt tijdens het traject op de hoogte gehouden. Het streven is om de visie rond de zomer klaar te hebben. De gemeenteraad kan er dan een besluit over nemen.

Visie zuidfront