Denkt u mee over de toekomst van onze Hellevoetse samenleving?

Op 18 oktober organiseert gemeente Hellevoetsluis een bijeenkomst waar wij u, als inwoner van Hellevoetsluis, graag voor uitnodigen. We willen namelijk weten wat u belangrijk vindt als het gaat om zorg en ondersteuning aan jong en oud. Geef uw mening en deel uw ideeën met ons!

Doel van de bijeenkomst

Als gemeente werken we aan een samenleving waar iedereen actief meedoet, waar voor iedereen plaats is en waar we naar elkaar omkijken. Waar kwetsbare inwoners kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente. We willen de zorg en ondersteuning daarbij zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van onze inwoners. Daarom is uw inbreng van belang!

Tijdens de bijeenkomst gaan we graag in gesprek om te horen wat u belangrijk vindt. Uw mening en ideeën gebruiken wij als input voor het beleidsplan wat wij samen met de gemeente Brielle en Westvoorne maken. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomst ter sprake kunnen komen zijn bijvoorbeeld de zorg aan ouderen, ondersteuning aan inwoners met schulden of het begeleiden van onze kinderen. Maar ook de vragen hoe we met elkaar samen leven en hoe we ervoor zorgen dat mensen kunnen meedoen in onze samenleving komen aan bod.

Enkele vragen waarover we graag met u van gedachten wisselen:  

  • Hoe zorgen we met elkaar dat alle inwoners mee kunnen doen in de samenleving?
  • Wat vindt u belangrijk in de manier waarop de gemeente haar inwoners ondersteunt?
  • Wat heeft u nodig om zelf bij te kunnen dragen aan een prettige leefomgeving?

Informatie over de bijeenkomst

We nodigen u van harte uit om uw inbreng te geven. De avond wordt geopend door wethouder Hans van der Velde. Aan de hand van enkele thema’s gaan we vervolgens met elkaar in gesprek. De bijeenkomst vindt plaats op donderdagavond 18 oktober* om 20.00 bij Droogdok Jan Blanken (Dokweg 5, Hellevoetsluis). Vanaf 19.30 is de zaal open en staat er koffie en thee klaar. We sluiten de avond om 21.30 af met een hapje en een drankje.

Opbrengst van de bijeenkomst

Uw suggesties en opmerkingen leggen we vast in een kort verslag. We gebruiken uw inbreng om onze prioriteiten te bepalen en de doelen verder vorm te geven. Wilt u verder meedenken over specifieke onderwerpen, dan kunt u dit op deze avond ook aangeven. 

Aanmelden 

Om een inschatting te maken van het aantal aanwezigen vragen wij u zich vooraf aan te melden via bewonersavond@hellevoetsluis.nl

 

*)Ter info: in de gemeenten Brielle en Westvoorne vinden halverwege oktober soortgelijke bijeenkomsten plaats.

Uitgelicht