Dementiemonitor - enquête voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Heb je dementie? Of zorg jij voor iemand met dementie? Laat Alzheimer Nederland weten hoe het met je gaat en wat je ervaringen zijn met de professionele zorg.

Vul de enquête in

Onderzoek onder mensen met dementie

Groot onderzoek

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat. Zo kunnen wij opkomen voor uw belangen in en rond  de zorg. Daarom houdt Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De zorg verbeteren

Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met mensen in de politiek, verzekeraars en  zorgaanbieders. Op die manier proberen we de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie beter te maken. Het is dit jaar voor het eerst dat mensen met dementie kunnen meedoen aan de Dementiemonitor.

Voor wie?

Iedereen met dementie mag de vragenlijst invullen. Het maakt niet uit of u thuis woont of in een zorginstelling. Doet u mee?

Onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie

Tweejaarlijks onderzoek

Alzheimer Nederland wil graag weten hoe het met u gaat en wat uw ervaringen zijn met de professionele zorg.  Zo kunnen wij uw belangen behartigen bij beleidsmakers in en rond de zorg. Daarom voert Alzheimer Nederland iedere twee jaar de Dementiemonitor Mantelzorg uit. Dit landelijke onderzoek doen we samen met het Nivel, het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

De zorg verbeteren

Wij delen de uitkomsten van de Dementiemonitor Mantelzorg met het ministerie van VWS, zorgaanbieders en –verzekeraars en gemeenten. Ook Tweede Kamerleden maken graag gebruik van het onderzoeksrapport.
Zo beïnvloeden we beslissingen met als doel de zorg en ondersteuning bij dementie te verbeteren.

Voor wie?

De vragenlijst kan worden ingevuld door iedereen die de zorg heeft voor een naaste met dementie. Het maakt daarbij niet uit of uw naaste thuis woont of in een zorginstelling. Helpt u mee?