Bericht vanuit GGD Rotterdam-Rijnmond over vaccinatielocaties

De vaccinatielocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond

In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn 20 plekken aangewezen waar de vaccinaties gezet kunnen worden. Of die locaties open gaan, is afhankelijk van de levering van vaccins. Drie locaties zijn momenteel in gebruik: Rotterdam The Hague Airport, sporthal Den Oert in Spijkenisse, en recreatiecentrum de Staver in Sommelsdijk, Goeree-Overflakkee. De opdracht van het ministerie van VWS voor het vaccineren is in onze regio van grote omvang, daarom is het van belang om gereed te staan als er straks meer vaccins beschikbaar komen.

Let op: heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht? Neem dan contact op met de GGD Rotterdam-Rijnmond.

De opening van twee grote vaccinatielocaties staat op de planning, namelijk de Van Nelle Fabriek in Rotterdam op 11 maart en sporthal de Schenkel in Capelle aan den IJssel op 18 maart. Dit brengt het totaal op vijf vaccinatielocaties, verspreid over de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Vijf vaccinatielocaties

Alle vaccins die we ontvangen worden gebruikt. De komende periode gebeurt dit op de vijf locaties, zo kan GGD Rotterdam-Rijnmond inspelen op veranderingen in de levering van vaccins. Er is bewust gekozen voor de locaties in Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Dit vanwege de geografische spreiding in de regio en de grootte van de locaties. De locaties hebben de potentie om op te schalen in priklijnen. Dit is belangrijk, want wanneer er meer vaccins worden geleverd is snel opschalen nodig. Ook kan het medisch toezicht efficiënt ingezet worden door spreiding over meerdere priklijnen. Zo zorgen we dat we met minder mensen, meer capaciteit hebben. Dit is niet haalbaar wanneer we veel (kleine) locaties openen met een paar priklijnen. 

Huisartsen

De komende periode moet uitwijzen met welk tempo de andere locaties open kunnen. De vaccinatielocaties die nu gereed zijn, maar nog niet operationeel, willen we benutten door ze aan huisartsen ter beschikking te stellen. Zo kunnen huisartsen de locaties gebruiken om vaccinaties te zetten en hoeft dit niet in hun eigen praktijk te gebeuren. Over de invulling hiervan wordt overlegd. 

Afspraak maken

Wanneer men een uitnodigingsbrief van het RIVM ontvangt, kan een afspraak worden gemaakt voor de vaccinatie. Een afspraak maken gaat via het landelijke callcenter, het telefoonnummer staat in de oproep. Er worden direct twee afspraken ingepland. Vanaf 1 maart kan men ook online een afspraak maken. Het kan voorkomen dat de eerste vaccinatie op een andere locatie wordt gezet dan de tweede.