Aanpassing gemeentelijke dienstverlening in verband met Corona-virus

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan hebben wij als gemeente een paar besluiten genomen over onze dienstverlening.

We hebben afgesproken dat medewerkers van de gemeente voorlopig geen handen schudden.

Heeft u een afspraak op het gemeentehuis en heeft u ziekteverschijnselen van het coronavirus (hoesten, koorts, kortademigheid)? Dan verzoeken wij u de afspraak telefonisch via 140181 of per mail via gemeente@hellevoetsluis.nl af te zeggen en een nieuwe afspraak te maken zodra u hersteld bent. 

Onze medewerkers van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg leggenvoorlopig alleen bij uitzondering huisbezoeken af. In plaats daarvan houden zij zoveel mogelijk telefonisch of digitaal contact.

Wij vragen bij deze maatregelen om uw begrip.