Aanpak gemeente Hellevoetsluis voor opgave windenergie

Gemeente Hellevoetsluis heeft de opgave om op haar grondgebied windmolens mogelijk te maken met een totaalvermogen van 12 MW. Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan de opgave aan windenergie op Voorne-Putten. De provincie Zuid-Holland heeft de gemeente gevraagd om  voor 1 juli van dit jaar te komen met een realistisch voorstel voor de invulling van de 12 MW windenergie.

 De gemeente onderzoekt nu samen met andere partijen de mogelijkheden voor windenergie langs de Haringvlietdam. Het doel is om daar zoveel mogelijk van de opgave van 12 MW te realiseren. In het eerste kwartaal van dit jaar moet duidelijk worden wat de maximale mogelijkheden zijn. Als blijkt dat op die locatie niet volledig aan de opgave kan worden voldaan, gaat de gemeente in het tweede kwartaal in samenspraak met bewoners, recreatieondernemers en andere betrokkenen onderzoeken welke alternatieve locaties op Hellevoets grondgebied mogelijk zijn.

Informatie op website provincie

Op de website van de provincie staat meer informatie over het provinciale besluit over locaties voor windenergie. Klik hier om naar de website van de provincie te gaan.

 

 

Uitgelicht