Toetsingsformulier starterslening

Met dit formulier kunt u aangeven dat u interesse heeft in het aanvragen van een starterslening. U moet hierbij het voorlopig koopcontract uploaden. Aan de hand van dit formulier beoordeelt de gemeente of u hiervoor een aanvraag kunt indienen

Voorwaarden

Om een starterslening aan te kunnen vragen, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:


-    U woont in Nederland en woont op het moment van aanvragen zelfstandig in een huur woning/wooneenheid of u bent inwonend. 
-    De totale koopprijs (inclusief verbeterkosten) van de bestaande woning is maximaal de hoogte van de NHG-grens. In 2019 is deze grens € 290.000. Wanneer het een nieuwbouwwoning betreft, geldt dat de totale koop-/aanneemsom van de woning maximaal de hoogte mag hebben van de NHG-grens.
-    De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen. 

Wanneer u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u helaas niet in aanmerking voor een starterslening.