Evenementenvergunning aanvragen (e-Herkenning)

Let op! Dit formulier is nog niet in gebruik.

Evenementenvergunning aanvragen

Formulier voor het aanvragen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de algemene Plaatselijke verordening 2020 (APV) en voor het aanvragen van een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank tijdens een evenement. 

Bij de aanvraag moet u onderstaande bijlagen toevoegen

Altijd bijvoegen:

  • Kopie legitimatiebewijs aanvrager                          
  • Gedetailleerde plattegrond van de evenementenlocatie              
  • Draaiboek / programma                              

Indien van toepassing: 

  • Kopie verklaringen Sociale hygiëne                  
  • Beveiligingsplan                              
  • Verkeersplan                              
  • Certificaten en tekeningen tijdelijke bouwwerken              
  • Namenlijst en gegevens beveiligers                  
  • Namenlijst en gegevens verkeersregelaars     

Let op: de indieningstermijn voor een aanvraag evenementenvergunning is als volgt:

A-    Evenementenvergunning: minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement
B-    Evenementenvergunning: 12 tot 16 weken voorafgaand aan het evenement*
C-    Evenementenvergunning: 12 tot 16 weken voorafgaand aan het evenement*
 

Inloggen met e-Herkenning

Om dit aanvraagformulier in te vullen, moet u inloggen met e-Herkenning. Heeft u geen e-Herkenning? Dan kunt u het aanvraagformulier met DigiD gebruiken.