Format investeringsbegroting

Format investeringsbegroting

Grondkosten

 

 

 

Bouwkosten

 

Sloopkosten

 

Bouw-Woonrijp maken

 

Honoraria en advies grond/sloop

 

Bouwkosten

 

Reservering meerwerk

 

Bijkomende kosten

 

Inventaris

 

Aansluitkosten

 

Honoraria

 

Leges, kosten RO procedure

 

Marketing / commerciële kosten

 

Indirecte kosten

 

Onvoorzien

 

 

 

Inventaris

 

Inventariskosten

 

 

 

Buitenruimte

 

Verharding (parkeerplaatsen, fietsenstalling, paden, etc.)

 

Groenvoorziening

 

Investeringskosten Totaal excl. BTW

€ -

BTW

€ -

Investeringskosten Totaal incl. BTW

€ -