Format exploitatiebegroting

Format exploitatiebegroting

Kosten

 

Kapitaallasten

 

Energie 0,7% van de investeringskosten

 

Schoonmaak 0,5% van de investeringskosten

 

Onderhoud (groot en klein onderhoud) 1,75% van de investeringskosten

 

Belastingen en verzekeringen: 0,5% van de investeringskosten

 

Beheer

 

Overige kosten

 

Totaal kosten

 

Baten

 

Huuropbrengsten

 

Overige opbrengsten

 

Totaal baten

 

 

 

Exploitatieresultaat excl. BTW

€ -

BTW

€ -

Exploitatieresultaat incl. BTW

€ -