Aanvraagformulier waarderingssubsidie Aanschafkosten AED

Aanvraagformulier waarderingssubsidie Aanschafkosten AED

Door dit online formulier in te vullen, kunt u subsidie aanvragen. U doet dit door met eHerkenning voor bedrijven in te loggen en de gevraagde gegevens op te geven. Volg a.u.b. de volgende instructies. 

Nog aan te leveren stukken (uploaden)

Voordat u begint met het invullen van het online formulier, dient u de volgende stukken voor te bereiden; een en ander conform art. 5 van de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis en de Beleidsregels Subsidieverstrekking Hellevoetsluis.

Tijdens het invullen van het online formulier zal u worden gevraagd deze bij te voegen middels een uploadknop.

a. het activiteitenjaarverslag 2021
b. het financieel jaarverslag 2021
c. een globale begroting over 2022
d. factuur aanschafkosten AED
e. beheerplan AED

Als u de bijlagen heeft verzameld en ingevuld, bent u klaar om het online formulier in te vullen. Kies 'Volgende Pagina'.