Aanvraagformulier waarderingssubsidie

Aanvraagformulier waarderingssubsidie

Door dit online formulier in te vullen, kunt u subsidie aanvragen. U doet dit door met eHerkenning voor bedrijven in te loggen en de gevraagde gegevens op te geven. Volg a.u.b. de volgende instructies. 

Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen

Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige bijlagen voor de jaarlijkse subsidieaanvraag, dienen vóór 1 april aan de gemeente gezonden te worden. (Aanvragen die na 1 april verzonden zijn worden niet meer in behandeling genomen.)

Een incidentele waarderingsubsidie of een evenementensubsidie kan het gehele jaar worden ingediend, maar dient minimaal 14 weken voorafgaande aan de datum waarop de activiteit(en)/evenement plaats gaat vinden. 

Nog aan te leveren stukken (uploaden)

Voordat u begint met het invullen van het online formulier, dient u de volgende stukken voor te bereiden; een en ander conform art. 5 van de geldende Algemene Subsidie Verordening Hellevoetsluis en de Beleidsregels Subsidieverstrekking Hellevoetsluis.

Tijdens het invullen van het online formulier zal u worden gevraagd deze bij te voegen middels een uploadknop.

a. het activiteitenjaarverslag 2021
b. het financieel jaarverslag 2021
c. een globale begroting over 2022 en 2023*
d. de in 2023 uit te voeren activiteiten*
e. een ledenlijst (zonder persoonsgegevens, alleen met woonplaats) met het aantal leden van het jaar van de aanvraag (niet bij evenementensubsidie)
f. oprichtinsakte, danwel statuten (voor zover nog niet in ons bezit)

*) alleen van toepassing wanneer u een jaarlijkse subsidie aanvraagt voor 2023.

Als u de bijlagen heeft verzameld en ingevuld, bent u klaar om het online formulier in te vullen. Kies 'Volgende Pagina'.